Scientific and Industrial Jornal "Land Management, Cadastre and Land Monitoring"

Scientific and Industrial Jornal "Land Management, Cadastre and Land Monitoring"

Basic info

 • Publisher: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2018/Apr/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Agricultural Science
 • Publisher's keywords: Agriculture
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, english
 • Full-text formats available: PDF

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes 350UAH
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Editorial information

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC-SA
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2012
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: None
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in: None

This journal has '290' articles

Шановні читачі журналу!

Шановні читачі журналу!

Authors: Й. М. Дорош
( 6 downloads)
Abstract

Науково виробничии журнал «3емлеустріи, кадастр і моніторинг земель», що засновується, є виданням наукового спрямування і передбачає здійснювати науково-освітню та законодавчо-роз'яснювальну роботу. Тут передбачено запо- чаткувати процес еволюції нагромадження та передачі знань про проблеми зе- мельної власності в нашій країні, розвитку системи землеустрою й управління земельними ресурсами, модернізації державного земельного кадастру, розвитку як моніторингу земель, технологіи виконання землевпорядних робіт.

Keywords: NoN
Землеустрій як основний механізм формування земельних відносин в умовах трансформаційної економіки

Землеустрій як основний механізм формування земельних відносин в умовах трансформаційної економіки

Authors: Й. М. Дорош
( 16 downloads)
Abstract

Головними підсумками реалізації державної земельної політики є ефективне формування і регулювання земельних відносин шляхом здійснення землеустрою. Запропоновано модель структури складових землеустрою як основного механізму формування та регулювання земельних відносин в Україні.

Keywords: N0N
Сутність та поняття територіального планування землекористування в Україні

Сутність та поняття територіального планування землекористування в Україні

Authors: О. С. Дорош
( 12 downloads)
Abstract

Обгрунтовано поняття сутності територіального планування землекористування, яке зу- мовлено визначенням видів раціонального землекористування та його режиму на певній території, оцінюванням стану використання земельних ресурсів й альтернативних моделей землекористування.

Keywords: NoN
Підвищення ефективності використання земель шляхом функціонального зонування при розробленні генеральних планів сіл

Підвищення ефективності використання земель шляхом функціонального зонування при розробленні генеральних планів сіл

Authors: Г. К. Лоїк, Л. П. Рафальська
( 9 downloads)
Abstract

Запропоновано методологічні підходи до функціонального зонування територій при оновленні генеральних планів сіл, що підвищує ефективність використання земель.

Keywords: NoN
Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації земельних активів

Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації земельних активів

Authors: А. М. Третяк
( 23 downloads)
Abstract

Обґрунтовано, що до основних проблем розвитку державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації земельних активів необхідно віднести запис інформації про земельні та інші природні ресурси і права власності на них, використання й оцінку земель у складі державного земельного кадастру.

Keywords: NON
Деякі аспекти інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами

Деякі аспекти інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами

Authors: Н. М. Назаренко, О. С. Ляш
( 9 downloads)
Abstract

Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, яка повинна сформувати єдиний інформаційний простір

Keywords: NoN
Критерії та індикатори оцінювання ефективності управління землями лісового фонду

Критерії та індикатори оцінювання ефективності управління землями лісового фонду

Authors: О. В. Сакаль
( 7 downloads)
Abstract

Досліджено зміст ефективного управління земельними ресурсами і проаналізовано критерії та індикатори иого оцінювання. Запропоновано критеріі и індикатори оцінюван ня ефективності управління землями лісового фонду.

Keywords: NoN
Застосування наскрізної геоінформаційної технології при проведенні нормативної грошової оцінки земель

Застосування наскрізної геоінформаційної технології при проведенні нормативної грошової оцінки земель

Authors: Н. М. Назаренко, І. А. Литвин
( 10 downloads)
Abstract

Наведено переваги застосування ГІС технологій при здійсненні грошової оцінки земель, зокрема використання наскрізної геоінформаціиної технології, яка значно підви- щує якість результатів грошової оцінки.

Keywords: NON
Стратегія раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу

Стратегія раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу

Authors: В. М. Будзяк, О. С. Будзяк
( 9 downloads)
Abstract

Висвітлено проблеми раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу. Визначено основні складові земельно-ресурсного потенціалу та обґрунтовано напрями його збереження.

Keywords: NON
Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток

Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток

Authors: А. Я. Сохнич, О. І. Котикова
( 6 downloads)
Abstract

Розглянуто сучаснии екологічнии стан використання земельних ресурсів і перехід до стало го розвитку землекористування. Проаналізовано формування відносин, пов язаних з екологічною ситуацією в Украіні. Дано характеристику моделі сталого розвитку землекористування.

Keywords: NON
Застосування дистанційних методів зондування землі для виявлення та мінімізації наслідків деградаційних процесів

Застосування дистанційних методів зондування землі для виявлення та мінімізації наслідків деградаційних процесів

Authors: Є. В. Бутенко, Ю. М. Погоріла
( 7 downloads)
Abstract

Досліджено територію Харківської області. Проаналізовано використання матеріалів дистанційного зондування землі (Д33) для оперативного виявлення деградаційних процесів. Порівняно статистичні дані оперативного контролю за матеріалами Д33 та державного управління земельними ресурсами. Дано пропозиції шодо використання матеріалів дистанційного зондування землі для оперативного моніторингу деградаційних процесів.

Keywords: NON
Особливості удосконалення грошової оцінки земель

Особливості удосконалення грошової оцінки земель

Authors: Р. В. Тихенко, А. М. Федоренко
( 6 downloads)
Abstract

Грошова оцінка земель як економічнии механізм регулювання земельних відносин на сучасному етапі потребує значних змін і вдосконалення, що передбачає розроблення та прийняття ряду нормативно-правових документів.

Keywords: NON
Ринок земель сільськогосподарського призначення: зарубіжний досвід і перспективи для України

Ринок земель сільськогосподарського призначення: зарубіжний досвід і перспективи для України

Authors: Л. В. Паламарчук
( 9 downloads)
Abstract

Висвітлено теоретико-методологічні основи та запропоновано практичні рекомендації щодо формування ринку земель сільськогосподарського призначення в умовах глобалізаційних процесів.

Keywords: NON
Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств

Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств

Authors: О. Ю. Єрмаков, Л. В. Богач
( 14 downloads)
Abstract

Проаналізовано стан розвитку орендних земельних відносин в аграрніи сфері сто личного регіону; досліджено вплив різних організаціино-економічних факторів на ви робництво продукції рослинництва; запропоновано нові методичні підходи до встановлення орендної плати за користування сільськогосподарськими вгіддями.

Keywords: NON
Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин

Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин

Authors: Н. М. Бавровська, О. В. Боришкевич
( 21 downloads)
Abstract

Подано основні результати дослідження досвіду розвитку орендних відносин у деяких зарубіжних державах, а також визначено проблемні питання, які при використанні зарубіжного досвіду, мають бути розвязані в Україні.

Keywords: NON

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.