Методи оптимізації топологічних структур у проектах реінжинірингу великомасштабних об’єктів

Abstract

<span>Знайшла подальшого розвитку математична модель задачі реінжинірингу топологічних структур централізованих великомасштабних об’єктів за показником витрат у частині врахування їх багаторівневості. Цільову функцію моделі деталізовано до рівня явної залежності від параметрів топологічної структури об’єкта. На основі аналізу особливостей цільової функції запропоновано модифікації методу спрямованого перебору варіантів, які дозволяють отримувати розв’язки задачі для систем з великою кількістю структурних елементів.</span>

Authors and Affiliations

Володимир Безкоровайний, Анастасія Москаленко

Keywords

Related Articles

MODELS FOR THE FORMATION OF IT COMPANY STRATEGIC PORTFOLIO OF PROJECTS

<p class="304">Increasing of unpredictability, novelty and complexity of the external environment of modern enterprises of IT industry has led to the need of creating such management mechanisms that can ensure making of...

Development of software solution for building route of a orders group delivery in presence of time constraints

<span>The problem of determining route of visiting several points is considered. The task differs from known ones that time for arrival at each point is specified. The tasks of these class are solved in courier delivery...

Прогнозирование потребительского спроса на сезонные товары с использованием вектора кривой продаж

<span>Предложен метод прогнозирования спроса на сезонные товары с использованием вектора распределения объемов продаж в течение года или вектора кривой продаж, компонентами которого являются объемы недельных продаж рассм...

Case Study: Розробка концепції корпоративного web-порталу банку "Credit Agricole"

<span>Розглядаються підходи до розробки концепції корпоративного веб порталу міжнародного банку. Будь-якій компанії (підприємству) необхідний інформаційний супровід своїх бізнес-процесів, а також інформаційна взаємодія у...

Дескрипторный подход к синтезу децентрализованного гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными запаздываниями

<p class="204">Предлагается подход к решению задачи синтеза гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными транспортными запаздываниями в условиях действия «неизвестного, но ограниченного» спроса....

Download PDF file
  • EP ID EP465151
  • DOI 10.20998/2079-0023.2017.28.03
  • Views 79
  • Downloads 0

How To Cite

Володимир Безкоровайний, Анастасія Москаленко (2017). Методи оптимізації топологічних структур у проектах реінжинірингу великомасштабних об’єктів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, 1250(28), 23-27. https://europub.co.uk/articles/-A-465151