Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів

Abstract

<span>В роботі розглянуто проблему побудови ситуаційних моделей представлення знань з використанням логів процесів. Розроблено методи пошуку патернів ситуації у вигляді послідовностей подій на трасах логу, а також побудови схеми дій ситуації, що використовує отримані патерни. Метод пошуку ситуацій комбінує використання обмежень по охопленим патерном трасам логу і по частоті появи послідовності подій ситуації у файлі логу. Метод побудови схеми дій ситуації призначений для побудови workflow – схеми ситуації з використанням алгоритму process mining на основі патерну у вигляді послідовності ситуацій, що дає можливість побудувати модель процесу у вигляді послідовності ситуацій із визначенням обмежень для кожної ситуації. Використання запропонованих методів дозволяє адаптувати модель ситуації та процесу в цілому до поточного стану предметної області з використанням відповідних правил.</span>

Authors and Affiliations

Сергій Чалий, Інна Прібильнова

Keywords

Related Articles

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФУЗІЇ У ПОХИЛИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ

Нещодавно було показано, що в істотно нерівноважних системах коефіцієнт дифузії може вести себе немонотонно з температурою. Одним із прикладів таких систем з аномальною температурної залежністю є рух броунівських часток...

Technology of multiple-criteria synthesis and choice of distributed organizational management structure of distribution logistics system

<span>Technology of the creation of distributed organizational management structure of logistics distribution system is proposed in this study and consists of the following stages: synthesis of logistics system configura...

ПОЛІПШЕНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ

<p class="104">Проведений огляд існуючих методів дослідження стійкості розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь (CЛАР), що залежать від вхідних даних, тобто варіацій параметрів. Розглянуто методи оцінки стійкості...

USING GRAPH EMBEDDINGS FOR WIKIPEDIA LINK PREDICTION

Link prediction is an important area of study in network analysis and graph theory which tries to answer the question of whether two nodes in the graph might have an association in the future. Nowadays, graphs are ubiqui...

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM

<p class="104"><span lang="UK">Розглянуто практичний досвід формування професійної комунікативної компетентності студентів Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету «Харківськи...

Download PDF file
  • EP ID EP465157
  • DOI 10.20998/2079-0023.2017.28.11
  • Views 78
  • Downloads 0

How To Cite

Сергій Чалий, Інна Прібильнова (2017). Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, 1250(28), 70-73. https://europub.co.uk/articles/-A-465157