Нові можливості корекції метаболічних порушень у жінок із СПКЯ

Нові можливості корекції метаболічних порушень у жінок із СПКЯ

Journal

Subject and more

  • LCC Subject Category:
  • Publisher's keywords: СПКЯ, інсулінорезистентність, гіперандрогенія, D-кіро-інозитол, DCI
  • Language of fulltext:
  • Full-text formats available: PDF
  • Time From Submission to Publication:

AUTHORS

    Л. Калугіна, Т. Татарчук

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

<p>Метою дослідження, результати якого викладено у статті, було вивчення можливостей використання полікомпонентного засобу, що містить D-кіро-інозитол, при синдромі полікістозних яєчників.</p><p>Проведено порівняльне проспективне дослідження за участю 60 пацієнток репродуктивного віку, які страждали на синдром полікістозних яєчників (фенотип А). Критеріями включення в дослідження були: підтверджений діагноз синдром полікістозних яєчників з наявністю збільшення яєчників та оліго/ановуляцією і підвищеним рівнем яєчникових андрогенів; індекс маси тіла від 26 до 30 кг/м<sup>2</sup>. Із дослідження були виключені пацієнтки з важкою ендокринною і соматичною патологією.</p><p>Жінки у віці 18–35 років знаходилися на амбулаторному лікуванні у відділенні ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». Методом випадкової вибірки пацієнтки були розподілені на 2 групи по 30 осіб. Протягом 6 місяців пацієнтки основної групи застосовували по 1 таблетці 2 рази на добу комплексний засіб Protalis, що містив D-кіро-інозитол, рекомендований для нормалізації функціонування яєчників та стимуляції спонтанної овуляції при синдромі полікістозних яєчників, покращення стану ооцитів, а також сприяння зменшенню оксидативного і запального стресу, зниженню рівня загального тестостерону та підвищенню фертильності. Пацієнтки контрольної групи отримали рекомендації з дієтичного харчування та фізичного навантаження.</p><p>Аналіз результатів терапії показав відновлення в основній групі регулярних овуляторних менструальних циклів у 53,33% випадків, зниження частоти андрогенозалежних дерматопатій на 50%, нормалізацію маси тіла та достовірне зниження рівнів андрогенів. Крім того, відмічено позитивний вплив на такі метаболічні показники, як індекс НОМА та рівень гомоцистеїну.</p><p>Результати проведеного дослідження дозволяють рекомендувати використання курсової терапії Protalis (D-кіро-інозитол та синергісти) для відновлення овуляторних менструальних циклів, а також як засіб профілактики метаболічних порушень у жінок із синдромом полікістозних яєчників та надмірною вагою.</p>

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.