Сучасні підходи до преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном

Сучасні підходи до преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном

Journal

Subject and more

  • LCC Subject Category:
  • Publisher's keywords: вагітність, преіндукційна підготовка, фактори ефективності, міфепристон
  • Language of fulltext:
  • Full-text formats available: PDF
  • Time From Submission to Publication:

AUTHORS

    О. Кравченко

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

<p>У статті розглядаються сучасні підходи до застосування міфепристону з метою підготовки шийки матки до пологів. Наведено результати обстеження 222 пацієнток в терміні вагітності 37–42 тижні гестації, яким перорально призначався міфепристон по 200 мг з інтервалом 24 години протягом 2 днів.</p><p>Критерії включення в дослідження: вік вагітної 18–40 років, самостійне настання вагітності, одноплідна вагітність, головне передлежання, наявність інтактних плідних оболонок; відсутність протипоказань до застосування міфепристону. Перед підготовкою шийки матки до пологів проводилась оцінка стану матері та плода, яка включала клінічні обстеження та проведення кардіотокографії перед преіндукцією, а також кардіотокографічний контроль в динаміці.</p><p>Перед прийомом міфепристону шийка матки була оцінена як «незріла» у 60,3% вагітних, у 39,6% пацієнток вона була «недостатньо зрілою». Після прийому першої таблетки міфепристону в 44,6% вагітних на тлі вже «зрілої» шийки матки розвинулась самостійна пологова діяльність. Розвиток пологової діяльності відбувся у 32,3% вагітних протягом 12 годин після прийому препарату, у 26,3% – в інтервалі від 12 до 24 годин, у 46,5% – пізніше, ніж за 24 години. Решта 55,4% пацієнток потребували призначення другої таблетки міфепристону, після чого шийка матки стала «зрілою» у 69,1% пацієнток, з яких у 90,6% жінок розвинулась самостійна пологова діяльність.</p><p>В результаті дослідження доведено, що застосування міфепристону є високоефективним методом підготовки організму вагітної до пологів, ефективність викликання пологів при цьому становить 79,3%. Преіндукція пологів міфепристоном в терміні більше 41 тижня є менш ефективною стосовно дозрівання шийки матки та розвитку регулярної пологової діяльності, що дозволяє характеризувати гестаційний термін 40–41 тиждень як оптимальний для підготовки шийки матки до індукції пологів. Застосування міфепристону не призводить до негативного впливу на стан плода.</p>

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.