6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkileri

Journal Title: SGD - SOSYAL GUVENLIK DERGISI - Year 2015, Vol 5, Issue 1

Abstract

6552 sayılı (Torba) Yasa1 birçok başka konu yanında alt işveren uygulamasıyla ilgili önemli hükümler getirmiştir. Bunlar arasında asıl işverenlerin alt işverence kendi işçilerine ücret ödemesi yapılıp yapılmadığını; yıllık izin kullandırılıp kullandırılmadığını denetleme zorunlulukları başta gelmektedir. Yasa bunların yanında ve alt işveren işçilerini koruma gayesiyle kamu (asıl) işverenlerine kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü açısından önemli sorumluluklar getirmektedir. Bu çalışma 6552 sayılı Yasa’nın bütününü değil, bahsedilen asıl işveren-alt işveren ilişkileri boyutunu incelemeyi amaçlamaktadır.

Authors and Affiliations

Ufuk Aydın

Keywords

Related Articles

6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkileri

6552 sayılı (Torba) Yasa1 birçok başka konu yanında alt işveren uygulamasıyla ilgili önemli hükümler getirmiştir. Bunlar arasında asıl işverenlerin alt işverence kendi işçilerine ücret ödemesi yapılıp yapılmadığını; yıll...

Vergilendirmeye Yönelik Hukuki Gelişmelerin Bireysel Emeklilik Sistemine Etkisi

Individual pension system which is a critical means of saving for Turkish economy provides collateral to every segment of society against the risk of elderliness. This system which has been developing in terms of legally...

İşsizlik Oranı Üzerindeki Şoklar Gerçekten Kalıcı mı: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz

Bu çalışma, Türkiye Ekonomisinde 1988:Q3 ile 2015:Q3 dönemini kapsayan çeyreklik frekansta mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik serisinde kalıcığı araştırmaktadır. Bu amaçla Lumsdaine ve Papell (1997) t...

Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri

Bu çalışmanın amacı, toplumda sosyal güvenlik sistemlerinin amaçlarını ve işlevlerini açıklamaktadır. Sos-yal güvenlik sistemlerinin temel amacı, gelir azalışı ve/veya harcama artışı yaratan sosyal risklere karşı vatanda...

Türkiye’de Yoksullar için Sağlık Hizmetleri Kapsamının Genişlemesi: Sosyal Yardımlardan Genel Sağlık Sigortasına

1990’ların başında Türkiye hanedeki geliri asgari ücretin üçte birinden düşük yoksullar için ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan ve vergilerle finanse edilen yeşil kart isimli bir program başlattı. Bu çalışma yeşil kart pro...

Download PDF file
  • EP ID EP236623
  • DOI -
  • Views 39
  • Downloads 0

How To Cite

Ufuk Aydın (2015). 6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkileri. SGD - SOSYAL GUVENLIK DERGISI, 5(1), 9-31. https://europub.co.uk/articles/-A-236623