Askeri Tarih, Tarihsel Gelişimi, Yazarlar ve Okurları Üzerinde Bir Değerlendirme

Askeri Tarih, Tarihsel Gelişimi, Yazarlar ve Okurları Üzerinde Bir Değerlendirme

Journal

 • Journal title: Turkish Journal of War Studies
 • ISSN: 2717-7432 (online)
 • Publisher: Mesut Uyar
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2020/Nov/16

Subject and more

 • LCC Subject Category: International Relations, Defense, Military Science
 • Publisher's keywords: tarih yazımı, askeri tarih, tarihsel gelişim
 • Language of fulltext: turkish, english
 • Full-text formats available: PDF
 • Time From Submission to Publication: 20

AUTHORS

  Ahmet Özcan

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

Askeri tarih genel ve basit olarak ifade edersek savaş ve savaşanların tarihidir. Yalnız savaş iki veya daha fazla rakip arasında çok boyutlu ve kanlı bir etkileşimdir. İşin içinde sadece savaş, savaşanlar, ordular, toplumlar, devletler değil savaşın cereyan ettiği coğrafya (kara, deniz, hava) da vardır. Askeri tarih, zaman dilimi olarak sadece savaşa giden süreç ve ilanı, savaşın cereyanı, sona erdirilmesi ve barışın tesisi gibi doğrudan belirli bir savaşla ilgili dönemle ilgilenmekle yetinmez. Orduların nasıl teşkil edildiği (teşkilat tarihi), seferberlik, askerin ve subayın eğitimi, silah, teçhizat, lojistik destek, ordunun barış dönemi faaliyetleri ve sivil-asker ilişkileri gibi konular da askeri tarihçinin ilgi alanına girer.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.