Askeri Etik

Askeri Etik

Journal

 • Journal title: Turkish Journal of War Studies
 • ISSN: 2717-7432 (online)
 • Publisher: Mesut Uyar
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2020/Nov/16

Subject and more

 • LCC Subject Category: International Relations, Defense, Military Science
 • Publisher's keywords: Askeri etik, sivil asker ilişkisi
 • Language of fulltext: turkish, english
 • Full-text formats available: PDF
 • Time From Submission to Publication: 20

AUTHORS

  İbrahim Sani Mert

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

Yabancı yazında özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören askeri etik konusu yerli yazında yeterince araştırılmayan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda artarak yaşanan askeri güç kullanımı askeri etiğe farklı bir önem verilmesini ve bu konuda araştırmalar yapılmasını daha da gerekli kılmaktadır. Yapılan bu çalışmada askeri etik konusu üzerine genel bir inceleme yapılarak askeri etikten ve dolayısıyla savaş etiğinden ne anlaşıldığını ve bu konuda ilgili literatürde hangi konulara ağırlıklı olarak yer verildiği incelenmiştir. Askeri etiğin kapsamı, ahlak ve etik, etik teoriler, sivil asker ilişkisi, askeri değerler ve toplumun değerleri, zorunlu askerlik, insani müdahale, pozitif ayrımcılık, ordu ve medya ve savaş etiğinin tipolojisine değinilmiştir. Yapılan bu çalışmanın askeri etik ve savaş etiği konusunda araştırma yapan bundan sonraki çalışmacılara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.