Ahmet Refik ve Askeri Tarihçilik

Ahmet Refik ve Askeri Tarihçilik

Journal

 • Journal title: Turkish Journal of War Studies
 • ISSN: 2717-7432 (online)
 • Publisher: Mesut Uyar
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2020/Nov/16

Subject and more

 • LCC Subject Category: International Relations, Defense, Military Science
 • Publisher's keywords: Askeri Tarih, Ahmet Refik, Meşrutiyet Dönemi
 • Language of fulltext: turkish, english
 • Full-text formats available: PDF
 • Time From Submission to Publication: 20

AUTHORS

  Ahmet Özcan

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

Ahmet Refik, 1880’de İstanbul’da doğdu. Babası Abdülaziz’in vekilharcı Ürgüplü Ahmet Ağa, Ürgüp’te Gürlükçüoğulları diye bilinen ailedendi. Ahmet Refik Beşiktaş’ta ilk okula başlamış ortaokulu askeri rüştiye, liseyi Kuleli Askeri Lisesinde bitirmiş, oradan da Harp okuluna gitmiştir. Harp Okulunu 1898’de küçük yaşta bitirdikten sonra piyade sınıfından subay olarak göreve başlamıştır. Ahmet Refik’in subaylık gibi genç yaşta başladığı yazı hayatında özellikle II.Meşrutiyet’in ilanından sonrası dönemde dikkat çeken eserlerini ortaya koyduğu ve Ahmet Mithat’ın genel okuyucu üzerindeki etkisinin benzerini tarih meraklısı okuyucu üzerinde gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada Ahmet Refik'in Türk Askeri Tarih Yazınındaki yeri üzerinde durulacaktır.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.