Rus Vilayetlerinde Mukim Müslümanların Osmanlı’nın Savaşa Girişine Tepkileri ve Çarlık Hükümetinin Aldığı Tedbirler (1914)

Rus Vilayetlerinde Mukim Müslümanların Osmanlı’nın Savaşa Girişine Tepkileri ve Çarlık Hükümetinin Aldığı Tedbirler (1914)

Journal

 • Journal title: Turkish Journal of War Studies
 • ISSN: 2717-7432 (online)
 • Publisher: Mesut Uyar
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2020/Nov/16

Subject and more

 • LCC Subject Category: International Relations, Defense, Military Science
 • Publisher's keywords: Rusya Çarlığı, panislamizm, Osmanlı-Rus İlişkileri, Rusya Müslümanları, Tatarlar
 • Language of fulltext: turkish, english
 • Full-text formats available: PDF
 • Time From Submission to Publication: 20

AUTHORS

  Tibet Abak

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

16. yüzyıldan bu yana komşu Müslüman toplumlar aleyhine genişleyen Rusya, 20. yüzyıla gelindiğinde engin topraklara ve büyük bir Müslüman nüfusa sahipti. Ancak, Müslümanlar hep güvenilmeyen bir unsur olmuşlardır. 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başında gelişen panislamizm siyaseti bu güvenilmezliği daha da arttırmış, Müslüman Sorunu en çok tartışılan meselelerden biri olmuştur. Rusya Müslümanlarını siyasi ve askeri bir koz olarak gören Babıali, İslam birliği propagandası yoluyla İran, Kafkasya ve Orta Asya’da Rus egemenliğini zayıflatmayı amaçlamaktaydı. Rus yetkililer ise, bu panislamist emellerin arkasında Almaya’yı görmekteydiler; savaş öncesinde ve sırasında Müslümanların her tür faaliyetini panislamizmle özdeşleştirmişler ve hep bir Osmanlı-Alman komplosu beklemişlerdir. Bu durum Rus idarecileri, Müslüman nüfusu sürekli gözetim altında tutmaya ve İslami propagandaya karşı sert tedbirler almaya itmiştir. Bunun bir parçası olarak, Rusya Müslümanlarının Babıali ile savaşa nasıl tepki verdiklerine dair vilayetlerden pek çok raporlar yazılmıştır. Çar’a bağlılık ilanlarına ve herhangi bir karışıklık çıkmamasına rağmen, bazı raporlar Müslümanlar arasında Osmanlı yanlısı eğilimlerin mevcut olduğunu iddia etmektedir.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.