Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku produkcyjnym

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 4

Abstract

[b]Wstęp. [/b]Aktywność fizyczną definiuje się jako spontaniczną aktywność ruchową realizowaną w czasie wolnym od pracy, w dowolnie wybranej przez ćwiczącego formie i z dowolną wielkością obciążeń. Jest ona niezbędna nie tylko do prawidłowego rozwoju fizycznego, ale też emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Jest także elementem zdrowego stylu życia i sposobem na dobre samopoczucie. Stanowi niezbędny warunek prawidłowego rozwoju i dobrego stanu zdrowia. Odgrywa ważną rolę w profilaktyce chorób, jest ważnym elementem terapii wielu zaburzeń i chorób cywilizacyjnych. [b]Cel pracy[/b]. Celem niniejszej pracy była ocena zachowań zdrowotnych związanychz aktywnością fizyczną kobiet w wieku produkcyjnym. [b]Materiał i metody[/b]. Badania zostały przeprowadzone na terenie Podhala, wśród mieszkanek wsi i miast, wybranych losowo. Do analizy statystycznej wykorzystano komputerowy pakiet statystyczny Statistica v. 7.1, program Microsoft Excel 2000 oraz Microsoft Excel 2007. Populacja badanych składała się z 213 kobiet, w tym 107 mieszkanek miast i 106 mieszkanek wsi. Ankietowane to kobiety w wieku od 18–60 lat. [b]Wnioski.[/b] Kobiety w wieku produkcyjnym najczęściej podejmują aktywność fizyczną 1–2 razy w tygodniu. Najbardziej preferowaną formą aktywności fizycznej wśród kobiet są spacery. Tylko 8% kobiet wskazuje, że aktywność fizyczna towarzyszy im codziennie. Wiek nie odgrywa w tym przypadku istotnej roli. Rzadziej aktywność fizyczną podejmują mieszkanki wsi. Pomimo że z badań wynika, iż respondentki prezentują niski poziom aktywności fizycznej, większość kobiet, zarówno z miast, jak i ze wsi, uważa swoją aktywność fizyczną za pozostającą w normie. Najbardziej preferowaną formą aktywności fizycznej wśród mieszkanek Podhala są spacery. Na drugim miejscu znalazła się jazda na rowerze, następnie gimnastyka. Na wsi mniej kobiet podejmuje takie formy aktywności jak pływanie i NordicWalking. Wykształcenie nie ma wpływu na wybór formy aktywności. Prawie ¾ badanych kobiet preferuje indywidualne formy aktywności.

Authors and Affiliations

Maria Zapała, Bożena Kowalczyk , Bogumiła Lubińska-Żądło

Keywords

Related Articles

Satisfaction with life among pregnant women

I[b]ntroduction[/b]. Satisfaction with life refers to the cognitive process of every individual. It is described as the feeling of satisfaction, which is a resultant concerning expectations and obtained effects. [b]Pur...

Motywy wyboru kierunku studiów medycznych w województwie podlaskim

[b]Wprowadzenie[/b]. Istotne znaczenie mają motywy, którymi kierują się studenci przy wyborze kierunku studiów medycznych, ponieważ mogą one wpływać na potrzeby i głód wiedzy oraz związaną z nimi jakość i efekty kształce...

Fetus with a single umbilical artery

The normal umbilical cord contains two arteries and a single vein. A single umbilical artery (SUA) is the most common umbilical pathology in humans and occurs in approximately 0.2-1% of pregnancies. The SUA usually occur...

Overweight and obesity in the population of 60-year-old and older inhabitants of Biała Podlaska

Introduction. Regular physical activity delays ageing processes, facilitates good well-being and diminishes the risk of many diseases, including overweight and obesity. The aim of this study was to determine the frequenc...

Źródła informacji o lekach OTC oraz opinia mieszkańców terenów wiejskich o wpływie tych leków na zdrowie

[b]Wprowadzenie[/b]. Choć samoleczenie było znane już od najdawniejszych czasów, obecnie leki dostępne bez recepty umożliwiają leczenie na własną odpowiedzialność. Z roku na rok powstaje coraz więcej nowych produktów cha...

Download PDF file
  • EP ID EP79498
  • DOI 10.5604/20834543.1186912
  • Views 112
  • Downloads 0

How To Cite

Maria Zapała, Bożena Kowalczyk, Bogumiła Lubińska-Żądło (2015). Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku produkcyjnym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(4), 391-397. https://europub.co.uk/articles/-A-79498