Atipik Yerleşimli Septik Artrit Olgusu

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2019, Vol 5, Issue 1

Abstract

Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan iltihabidır. Enfeksiyon etkeni genellikle hematojen yolla yayılır ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı ve ağır sakatlıklara yol açabilir. Septik artrit belirli yaş gruplarında ve predispozan faktörler varlığında daha sık görülmekte ve en sık olarak da diz, kalça, omuz gibi büyük eklemleri tutmaktadır. Biz bu olguda nadir görülen ve gözden kaçabilen bir symphysis pubis artritli olguyu sunduk.

Authors and Affiliations

Selçuk AKSÖZ, İbrahim İNAN, Şehmuz KAYA, Şenol ÇOMOĞLU

Keywords

Related Articles

Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma ve Alkolün Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkisini Bilme Durumu

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin, alkol alışkanlıkları ve alkolün kalp sağlığı üzerine etkisini bilme durumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem:Araştırma bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri ve S...

Kömür madeni ortamında tutulan sıçanlarda akciğer toksisitesinin in vivo solunum kayıtları ile değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma

Amaç: Maden işçileri çalışma ortamı koşullarında tozlara veya zehirli gazlara maruz kalmaktadır. Pnömokonyoz ve diğer akciğer hastalıkları, kömür tozu kaynaklı pulmoner toksisitenin reaktif oksijen türleriyle (ROS) ilişk...

Obsesif Kompulsif Bozukluk Güçlendirme Tedavisinde Aripiprazol, Klomipramin ve Buspironun Etkinliği: Retrospektif Bir Araştırma

Amaç: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kronik seyirli ve yeti yitimine yol açabilen bir ruhsal bozukluktur. Tedavi konusunda da bazı güçlükler yaşanmakta olup, bilinen tedavi yöntemleri ile hastaların küçük bir yüzdesi a...

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

Giriş: Fiziksel inaktivite giderek artan bir sorundur. Aktif yaşam tarzının artırılması, ulusal ve uluslararası halk sağlığı önerilerinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı Bingöl Üniversitesi İş S...

AŞILAMA TEDAVİSİ SONRASI OLUŞAN RÜPTÜRE OLMAMIŞ OVARYAN GEBELİK

Ovaryan gebelik, ektopik gebelikler içerisinde oldukça nadir görülür. Hiçbir şikayeti olmayan, aşılama sonrası gebe kalan 29 yaşındaki hastamızın, rutin yapılan ilk ultrason kontrolünde sağ tubal ektopik gebelikten şüph...

Download PDF file
  • EP ID EP677501
  • DOI https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.493865
  • Views 113
  • Downloads 0

How To Cite

Selçuk AKSÖZ, İbrahim İNAN, Şehmuz KAYA, Şenol ÇOMOĞLU (2019). Atipik Yerleşimli Septik Artrit Olgusu. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 5(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677501