BİTPAZARLARINDAN, ELEKTRONİK KANALLARA: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE PAZARLARIN GELİŞİMİ VE TRENDLERİ

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Türkiye’deki tüketiciden tüketiciye pazarlar nasıl bir değişim göstermiş? Bitpazarlarından, elektronik kanallara geçişte nasıl bir süreç izlenmiş? Günümüzde buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni trendler nelerdir?” sorularına cevap vermeye çalışılarak ilgili literatüre katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırmalara anahtar kelimeler kullanılarak kartopu yöntemiyle (erişim sağlanan kaynaklardaki bilgiler ve kaynaklarda yer alan kaynakçalardan başka kaynaklara) ulaşılmıştır. Çalışmanın amacı dikkate alınarak kavramsal çerçevenin oluşturulması için Google akademik (Google scholar) arama motoru kullanılmıştır. Google akademik veri tabanı üzerinden “pazarlar- elektronik pazarlar, tüketiciden tüketiciye pazarlar, bitpazarları, ikinci el pazarları, e-ticarette bitpazarları, e-ticarette ikinci el pazarlar, elektronik pazarlarda tüketici, bitpazarının tarihi’’ şeklinde anahtar kelimeler ve bu kelimelerin kombinasyonları kullanılarak ulaşılan makaleler, kitaplar ve konferans bildirileri incelenmiştir. Bunlara ek olarak da internetten erişime açık gazete, dergi, kitap vb. kaynaklardan konuyla ilintili olabilecek kaynaklara ulaşılmaya çalışılarak araştırma genişletilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Bu çalışma ile, Türkiye’de tüketiciden tüketiciye pazarların gelişimi, değişimi ve pazar çevresinde sürdürülen gelenek hakkında kavramsal bir çerçeve ortaya konmuştur. Geçmişte ‘’bitpazarları’’ olarak bilinen pazar türü günümüzde ‘’ikinci el pazarları’’ olarak e-ticarette varlığını devam ettirmekle birlikte, son dönemlerde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile tüketiciler arasında rağbet edilen bir pazar alanını oluşturduğu görülmektedir. Bu yükselen trend tüketiciden tüketiciye pazarlar üzerine hem kavramsal hem ampirik araştırma ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Authors and Affiliations

Hilal YASATEKİN Volkan POLAT

Keywords

Related Articles

BİTPAZARLARINDAN, ELEKTRONİK KANALLARA: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE PAZARLARIN GELİŞİMİ VE TRENDLERİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Türkiye’deki tüketiciden tüketiciye pazarlar nasıl bir değişim göstermiş? Bitpazarlarından, elektronik kanallara geçişte nasıl bir süreç izlenmiş? Günümüzde buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni...

Intermediation Role of Brand Image in the Effect of Country of Origin and SelfRespect on Brand Loyalty in the Smart Phone Industry

Objective: The purpose of this study is to determine whether brand image plays a mediating role in the effect of country of origin and self-esteem on brand loyalty in the smartphone industry. In addition, the effects of...

YENİ NORMALDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL AĞLARDA İÇERİK PAZARLAMASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ

“Yeni Normal” kavramı COVID-19 pandemi süreciyle beraber insanların ayak uydurmak zorunda kaldıkları yeni koşulların bütününü ifade etmektedir. Pandemi sürecinde ortaya çıkan hastalık bulaşma riskinden kaçınmak için iş h...

Investigation of Hedonic and Utilitarian Consumption Tendencies of Female: A Research on Generations Y and Z

Purpose: This study was carried out to determine whether the hedonic and utilitarian consumption tendencies of female consumers differ according to the Z and Y generation, which is a demographic variable. Materials and M...

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı kişilik özelliklerinin kariyer değeri algısı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğrenim gören 341 öğrenci üzerind...

Download PDF file
  • EP ID EP703262
  • DOI https://doi.org/10.54439/gupayad.972310
  • Views 11
  • Downloads 0

How To Cite

Hilal YASATEKİN Volkan POLAT (2021). BİTPAZARLARINDAN, ELEKTRONİK KANALLARA: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE PAZARLARIN GELİŞİMİ VE TRENDLERİ. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 2(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703262