DIŞ TİCARETTE ÜLKE REKABET GÜCÜNE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDE UYGULAMA

Abstract

In the economics literature, foreign trade is considered to have a positive impact on the country and indirectly to the World welfare. While multinational companies are trying to discover countries that have the most valuable production factors, so does countries are trying to attract foreign direct investment to their countries. There are various factors that affect the competitiveness of the countries in foreign trade. The economic freedoms mostly implies the ease of doing business abroad are seen as a important variable. In the light of theoretical studies, countries with high economic freedom are expected to have a competitive advantage in international trade. In this study, theoretical discussions on the subject were explained and empirically validated. For this purpose, economic data from the countries within OECD for the period 1995-2015 were used. Based on the level of economic freedom and development, OECD countries are divided into two categories as high and low scores countries. In this study, second-generation panel unit root and cointegration tests were used between the economic freedoms index prepared by the Heritage Foundation and the Current Balance/GDP, Foreign Trade Volume/GDP and Foreign Direct Investments/GDP data published by WDI, OECDSTAT and UNCTAD. As for countries with high scores, there was a correlation between the economic freedom and Current Balance/GDP and Foreign Trade Volume/GDP, while there was not any correlation with the ratio of Foreign Direct Investment/GDP. However, for countries with relatively low scores, economic freedom have been found to have an integrated relationship with all three variables.

Authors and Affiliations

Adnan ÖZDEMİR

Keywords

Related Articles

GELENEKSEL EKOLOJİK İKTİSAT YAKLAŞIMLARI

Ekolojik iktisat, olguları ele alış biçimi gereği birçok farklı alanla işbirliği yapabilmekte veya farklı bilim dallarının yöntemlerini kullanabilmektedir. Bu sebeple ekolojik iktisat altında birçok farklı yöntemi benims...

BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Günümüzde toplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bu gelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir. Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri s...

Türk Devletleri'nin eko-sürdürülebilir insani gelişim indeksine göre değerlendirilmesi ve analizi

Ülkelerin sosyo-ekonomik performanslarını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan insani gelişim indeksleri, gelişmenin hangi oranda eko-kapasite ve çevresel etki kullanılarak gerçekleştirildiğini göz ardı etmektedi...

PROMOSYONEL ÜRÜNLERDE YEM ETKİSİ: TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, yem etkisinin inovatif bir satış tutundurma aracı olarak işlerliği keşfedilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konuya ilişkin olarak daha önce herhangi bir çalışmanın gerçekleşmemiş olması sebebiyle hem literatü...

R&D EXPENDITURES - GROWTH NEXUS IN TURKEY

Technological development and investment in knowledge seem to be very important in order for countries to demonstrate effective growth performance. The first concept that comes to mind when investing in information is th...

Download PDF file
  • EP ID EP420682
  • DOI -
  • Views 71
  • Downloads 0

How To Cite

Adnan ÖZDEMİR (2018). DIŞ TİCARETTE ÜLKE REKABET GÜCÜNE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDE UYGULAMA. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(2), 86-119. https://europub.co.uk/articles/-A-420682