Формування поняття рефлексії як механізму самоорганізації ідентичності в античній філософії

Journal Title: Мultiversum. Philosophical almanac - Year 2019, Vol 0, Issue 1

Abstract

Формування рефлексії як схеми мислення та тригера практичної дії у стародавньому світі було важливим чинником виникнення феномена «вісьового часу» (К.Ясперс). У цей період виникли мораль як рефлексія та регулятор вольової діяльності, логіка як рефлексивне відслідковування істинності руху думки, демократія як рефлексивне взаємовизнання громадянами гідності один одного, монотеїстичні релігії (юдаїзм, брахманізм, веданта, християнство, деякі школи будизму), а також класична філософія. Рефлексія як компонент самосвідомості стала важливим механізмом самоорганізації ідентичності, починаючи з вісьового часу. Сократ виявив необхідність рефлексивного усвідомлення відмінності загального від одиничного у процесі мислення та сприяв усвідомленню моралі як форми суспільної свідомості. Платон сформулював ідею мислення як бесіди душі із самою собою та рефлексивного осмисленного переходу від однієї ідеї до іншої у процесі мислення. Аристотель з’ясував, що відчуття, сприйняття, уява супроводжуються своєрідним сприйняттям-мисленням (усвідомленням, рефлексією), але останнє є вищим за природою, ніж перші, та, на противагу цьому, розум мислить божественне, що є однією природою з ним, і є мисленням мислення.

Authors and Affiliations

Yaroslav Lyubiviy

Keywords

Related Articles

Еволюція «життєвого простору» людини від періоду науково-технічного прогресу до епохи інформаційної революції

Аналізуються зміни сутнісних характеристик «життєвого простору людини» в період науково-технічного прогресу та інформаційної революції; інформаційна революція визначається як масштабний технологічний і технічний прогрес...

Философия симфонизма украинской музыки

Статья посвящена выяснению специфики философии симфонизма украинской музыки. На примере произведений отечественных композиторов показано, что концептуальным измерением является особая открытость, которая обуславливает си...

Ідеї національної громадянської релігії у творах діячів українського культурного відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

У статті обґрунтовується думка, згідно з якою національна громадянська релігія характерна для спільноти, яка виборює свою державність. За таких умов феномен, що розглядається, постає як сакральний вимір прагнення нації д...

Модернізація православ’я Миколою Бердяєвим та проблема тлумачення екзистенціальної природи духовного

У статті розглядається проблема концептуального визначення методологічних та ідейних підвалин екзистенціальної діалектики М. Бердяєва, яка світоглядно трансформувала православ’я, а також інтерпретація ним екзистенціально...

Когнитивная коммуникация

В статье рассматривается введение когнитивного аспекта в исследования коммуникации. Обоснована необходимость введения понятия когнитивная коммуникация. Показано, что когнитивная коммуникация объединяет информационные и к...

Download PDF file
  • EP ID EP661311
  • DOI 10.35423/2078-8142.2019.1-2.01
  • Views 198
  • Downloads 0

How To Cite

Yaroslav Lyubiviy (2019). Формування поняття рефлексії як механізму самоорганізації ідентичності в античній філософії. Мultiversum. Philosophical almanac, 0(1), 3-30. https://europub.co.uk/articles/-A-661311