Higiena jamy ustnej dzieci leczonych ortodontycznie z terenu miasta i wsi

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie.[/b] Leczenie ortodontyczne jest dla ludzi receptą na piękny uśmiech i akceptację samego siebie, a także poprawę swojej pozycji w społeczeństwie. Wielu ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że uzyskanie takiego efektu nie jest możliwe bez szczególnej dbałości o higienę jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego. [b]Cel pracy[/b]. Celem badań było określenie poziomu higieny jamy ustnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zamieszkujących teren miasta i tereny wiejskie, posiadających uzębienie mieszane i uzębienie stałe, leczonych ortodontycznie za pomocą aparatów ruchomych i stałych. [b]Materiał i metoda.[/b] Badaniem objęto 105 dzieci, w tym 43 z terenu wiejskiego i 62 z terenu miejskiego, w wieku 6–12 lat. Informacje na temat higieny i stanu zdrowia jamy ustnej uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety wypełnionego przez rodziców/opiekunów dzieci leczonych ortodontycznie w Poradni Ortopedii Szczękowej Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie. [b]Wyniki.[/b] U większości dzieci leczonych ortodontycznie higiena była zadowalająca i nie przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia jamy ustnej. Niestety, u około 30% dzieci leczonych ortodontycznie, u których zabiegi higieniczne jamy ustnej prowadzone były nieregularnie, opiekunowie zaobserwowali pogorszenie higieny jamy ustnej. [b]Wnioski.[/b] Nieprzestrzeganie podstawowych zaleceń pielęgnacyjnych przekazanych przez lekarza specjalistę w gabinecie ortodontycznym jest główną przyczyną powodującą występowanie chorób i infekcji jamy ustnej. Uwagę zwraca brak właściwych postaw rodziców, dotyczących edukacji i kontroli swoich dzieci kształtujących nawyki pielęgnacji zębów, oraz niewłaściwa postawa samego pacjenta wobec higieny. Zwiększona kontrola osoby dorosłej nad wykonywaniem czynności higienicznych jamy ustnej dzieci zwiększy efektywność leczenia i przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób jamy ustnej.

Authors and Affiliations

Joanna Słomska, Aneta Kamińska, Leszek Szalewski, Hanna Skórzyńska, Jerzy Błaszczak, Janusz Borowicz

Keywords

Related Articles

Motives for choosing medical studies in the Białystok Region

[b]Introduction. [/b]The motives by which students were guided while choosing medical studies are of great importance, because they may exert a direct effect on the needs, thirst for knowledge, and associated with it qua...

Problems in the completion of care for children with cerebral palsy

Introduction: Cerebral palsy can constitute a considerable risk for the normal development and formation of individual personalities of the child, and can be the source of many problems as well as protective problems for...

Epidemiologiczna ocena zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim w latach 2000–2011 , z uwzględnieniem uczestnictwa w skriningu

Wprowadzenie. Rak piersi stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych kobiet w Polsce. Analiza rozkładu zachorowań i zgonów spowodowanych rakiem piersi pokazuje duże zróżnicowanie między województwami. Cel pracy. Cel...

Non-invasive imaging tests in cardiology

[b]Introduction.[/b] Non-invasive cardiac test is the safest, fast and relatively inexpensive opportunity to assess the functioning of the cardiovascular system. The popularity and the special appreciation for all the te...

Young adults’ coping with stress as variables determined the quality of life

introduction and aim of the study. Research on young adults’ quality-of-life are important from the point of view of the public health. An attempt was made to examine satisfaction with life current students who have been...

Download PDF file
  • EP ID EP58477
  • DOI -
  • Views 104
  • Downloads 0

How To Cite

Joanna Słomska, Aneta Kamińska, Leszek Szalewski, Hanna Skórzyńska, Jerzy Błaszczak, Janusz Borowicz (2015). Higiena jamy ustnej dzieci leczonych ortodontycznie z terenu miasta i wsi. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 152-157. https://europub.co.uk/articles/-A-58477