[i]Listeria monocytogenes[/i] jako problem zdrowia publicznego

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[i]Listeria monocytogenes[/i] to jeden z istotnych czynników etiologicznych wywołujących groźne w skutkach zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, posocznicę, a także zakażenia kobiet ciężarnych. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat zakażeń wywołanych pałeczkami Listeria monocytogenes u ludzi oraz ocena sytuacji epidemiologicznej w Polsce w 2014 roku, w porównaniu z latami wcześniejszymi. Pałeczki [i]Listeria monocytogenes[/i] to gram dodatnie, względnie beztlenowe, ruchliwe, niewytwarzające przetrwalników drobnoustroje, powszechnie występujące w środowisku. Drobnoustrój ten jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, zwłaszcza w glebie, paszach, wodzie. Cechą charakterystyczną bakterii jest zdolność namnażania się w temp. 2–4ºC, przez co źródłem zakażenia człowieka może być przechowywana w tych warunkach żywność gotowa do spożycia. Do zakażenia tym drobnoustrojem najczęściej dochodzi drogą pokarmową, wyjątek stanowią zakażenia płodu i noworodka, przekazywane przez łożysko lub w trakcie porodu przez zainfekowany kanał rodny. [i]Listeria monocytogenes[/i] to patogen szczególnie niebezpieczny dla noworodków, kobiet ciężarnych oraz osób o osłabionej odporności immunologicznej, będącej skutkiem choroby lub przyjmowania leków. We wszystkich zagrożeniach, które niesie ze sobą otaczające środowisko, najważniejszą rolę odgrywa profilaktyka; wiedza o zapobieganiu zakażeniom i prawidłowe nawyki higieniczne.

Authors and Affiliations

Anna Jurkiewicz, Weronika Oleszczak -Momot

Keywords

Related Articles

Genetic modification of organisms –a biotechnological experiment on living organisms

Genetic modification of living organisms seem to be the biggest experiment in the history of science, the effects of which are difficult to predict and will be known only after many years. The dynamic development of bio...

Evaluation of usefulness of selected elements of medial examination in prognosticating the degree of severity of obstructive sleep apnea

The dissemination of knowledge concerning sleep-related breathing disorder (SRBD) resulted in an increase in diagnosing obstructive sleep dyspnea (OSD) in highly developed countries. The results of studies confirm the pr...

Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w wybranych uwarunkowaniach socjo-demograficznych

[b]Wstęp.[/b] Wśród kobiet rak piersi jest jednym ze schorzeń onkologicznych najczęściej występujących w Polsce i stanowi poważny problemem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Wiedza o metodach wczesnego wykrywania raka,...

Selected medical and psychological factors and quality of life in cardiovascular patients

Introduction and objective. The aim of this study was to establish the relationship between several factors and the quality of life in cardiovascular patients. These factors were as follows: duration of cardiovascular di...

Regulation of health programs executed by local government

Introduction. Health program is an element of state policy. Thanks to it, local authorities can be engaged in organizing health benefits. According to decentralization assumptions local government should act close to cit...

Download PDF file
  • EP ID EP58433
  • DOI -
  • Views 106
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Jurkiewicz, Weronika Oleszczak -Momot (2015). [i]Listeria monocytogenes[/i] jako problem zdrowia publicznego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 29-32. https://europub.co.uk/articles/-A-58433