Концепція революцій Дж. Голдстоуна

Journal Title: Український селянин - Year 2018, Vol 19, Issue

Abstract

революція, концепція революцій, структурні причини, причини-приводи, Дж. Голдстоун.

Authors and Affiliations

М. В. Глібіщук

Keywords

Related Articles

Природнi умови Середньої Наддніпрянщини та їх вплив на формування та спосіб життя населення

природно-кліматичні умови, географічне районування, осіле землеробство, «руський острів», спосіб життя населення, захищенність території.

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

У статті проаналізовано складний процес формування нових (модерних) поглядів наддніпрянської інтелігенції стосовно селянських проблем на перетині ХІХ – ХХ ст. Вивчено запропоновані наддніпрянською інтелігенцією можливі ш...

МОВНЕ ПИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ М. ДРАГОМАНОВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Стаття присвячена діяльності М. Драгоманова, як педагога та наукового діяча. Досліджено основні етапи, методи та способи боротьби М. Драгоманова за розширення сфери вживання української мови на території України в ІІ пол...

Ukrainian agricultural co-operation on the eve and in the terms of the revolutionary events of the early 20th century

agricultural cooperatives, cooperative movement, peasantry, credit, finance, revolution, All- Ukrainian Congress of Cooperation, Provisional Central Ukrainian Cooperative Committee.

Репресовані православні ієрархи та священнослужителі Бахмутського краю 1920–1930 рр.

Православ’я, Бахмут, репресії, антирелігійна політика, Іоанікій (Соколовський), Іоасаф (Попов), Миколай (Феодосьєв).

Download PDF file
  • EP ID EP509629
  • DOI 10.31651/2413-8142-2018-19-63-66
  • Views 117
  • Downloads 0

How To Cite

М. В. Глібіщук (2018). Концепція революцій Дж. Голдстоуна. Український селянин, 19(), 63-66. https://europub.co.uk/articles/-A-509629