КОНЦЕПЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙ Т. СКОКПОЛ

Journal Title: Український селянин - Year 2019, Vol 21, Issue

Abstract

У статті проаналізовано концепцію революцій відомої американської дослідниці Теди Скокпол. Автором стисло охарактеризовано ключові положення теоретичного концепту Т. Скокпол. Було вказано на критичні судження щодо наукового підходу Т. Скокпол.

Authors and Affiliations

М. В. Глібіщук

Keywords

Related Articles

НЕСТОР МАХНО Й УКРАЇНА: ДО ПРОБЛЕМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ «СЕЛЯНСЬКОГО БАТЬКА»

У статті розглянуто самоідентифікацію Нестора Івановича Махна (Михненка) і місце в ній України. Вивчено погляди Н. Махна на формування патріотизму. Доведено, що селянське походження було визначальним у формуванні його ос...

Селянський повстанський рух Півдня України (махновщина) в контексті Української революції 1917-1921 рр.

селянство, повстанський рух, Українська революція, Махновщина, Махно.

Витоки та шляхи розвитку імперської політики Росії щодо України

імперська політика Росії, наукова база імперської ідеології, етнотворчі процеси на землях України, сучасні прояви імперської політики.

Діяльність Платона Доманицького щодо подолання фінансової кризи в ощадно-позичковому товаристві с. Колодистого (1908-1910): спроба мікроаналізу

Платон Доманицький, Василь Доманицький, Колодисте, ощадно-позичкове товариство, кооперативна крамниця, селянські кредити.

Download PDF file
  • EP ID EP652259
  • DOI 10.31651/2413-8142-2019-21-79-8
  • Views 98
  • Downloads 0

How To Cite

М. В. Глібіщук (2019). КОНЦЕПЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙ Т. СКОКПОЛ. Український селянин, 21(), -. https://europub.co.uk/articles/-A-652259