Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach

Journal Title: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - Year 2015, Vol 179, Issue 1

Abstract

W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach [7]. Przedstawiono w nim instrumenty mające sprzyjać zmianie zachowań komunikacyjnych i wzorców mobilności w obszarach zurbanizowanych. Uwzględniać one powinny potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych i skoordynowanych działań. Najważniejsze postanowienia tego dokumentu przedstawiono w niniejszym artykule.

Authors and Affiliations

Tadeusz Dyr

Keywords

Related Articles

Analiza trendów i rozwoju polskiego rynku pojazdów używanych

The article presents the trend of changes in the Polish market of used cars over the years 2008 - 2018. Observations and the data presented in the material was obtained from associations and the office of experts verifyi...

Aplikacja internetowa ListsBook

Preparation of project and its implementation as a rich internet application with own application programming interface for storing, presentation of data stored in personalized groups of data called “lists” and also shar...

The spoofing detection of local area differential GNSS in the aspect of land transport systems

Differential Global Navigation Satellite System (DGNSS) is an enhancement to GNSS that was developed to correct errors (delays during the signals’ transit to earth) and inaccuracies in the GNSS system, allowing for more...

Przesłanki mobilności, dialogu i rozwoju publicznego transportu zbiorowego : dylematy zarządzania w regionie

Wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym zmieniło warunki realizacji regionalnych przewozów pasażerskich. W artykule przedstawiono znaczenie efektywnego transportu w regionie...

Transport miejski wojewódzkiego ośrodka metropolitarnego w świetle projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"

Years 2007-2013 are a key period in dynamic development of Lublin city. Then were taken effective actions leading to improve quality and also effectiveness urban transport, and what comes with it, also improve residents...

Download PDF file
  • EP ID EP207315
  • DOI -
  • Views 7
  • Downloads 0

How To Cite

Tadeusz Dyr (2015). Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 179(1), 50-56. https://europub.co.uk/articles/-A-207315