Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie.[/b] Rozwój motoryczny dzieci jest kluczowym wyznacznikiem ich rozwoju fizycznego. Z roku na rok obserwuje się spadek umiejętności motorycznych u dzieci. Najważniejszymi kryteriami, które wyznaczają poziom tego rozwoju, są: szybkość, skoczność, siła mięśniowa oraz wytrzymałość. Kryteria te bada się, poddając dzieci testom sprawnościowym takim jak: bieg sprinterski, skok w dal, rzut piłką palantową, rzut piłką lekarską oraz bieg długodystansowy. Wymienione testy to doskonałe narzędzie do wykorzystania nie tylko przez badaczy, ale także przez nauczycieli, lekarzy oraz rodziców. [b]Cel pracy.[/b] Celem pracy było przedstawienie kryteriów rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych. [b]Skrócony opis tanu wiedzy.[/b] Najważniejszym przejawem sprawności u dzieci będących uczniami szkoły podstawowej jest stan ich rozwoju motorycznego. Współcześnie rozwój motoryczny dzieci jest oceniany dość nisko, co budzi niepokój wśród znawców tematu. Motoryka człowieka dzieli się na motorykę dużą, wyznaczającą sprawność ruchów całego ciała oraz na motorykę małą, która pozwala na wykonywanie ruchów precyzyjnych. Stan motoryki dużej u dzieci jest mierzony za pomocą kryteriów takich jak szybkość, skoczność, koordynacja, siła mięśniowa oraz wytrzymałość. Kryteria te bada się za pomocą testów sprawnościowych. Szybkość bada się za pomocą biegu sprinterskiego, skoczność testuje skok w dal, koordynację mierzy się efektami rzucenia piłki palantowej, siłę mięśniową wyznaczają efekty rzutu piłką lekarską, natomiast wytrzymałość bada się przy użyciu biegu długodystansowego na 500 metrów. Poddawanie dzieci powyższym testom pozwala na zdiagnozowanie i kompensację ich deficytów bądź też rozwijanie w nich tych cech, dzięki którym mają one szansę na sukcesy sportowe. [b]Podsumowanie[/b]. Prawidłowe przeprowadzenie testów sprawnościowych badających stopień rozwoju motorycznego u dzieci ze szkół podstawowych pozwala na ocenę nie tylko aktualnych możliwości dzieci, ale także na ocenę postępu lub regresu, jaki dokonał się na przełomie lat, jeśli chodzi o zdolności motoryczne polskich dzieci.

Authors and Affiliations

Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka-Roczniak, Anna Roczniak, Robert Roczniak

Keywords

Related Articles

Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne

[b][/b][b]Wstęp.[/b] Jakość życia przejawia się w przystosowaniu biologicznym, społecznym, podmiotowym i duchowym. Z tej perspektywy pojęcie to utożsamiane jest zarówno z wartościami otaczającego świata, jak i z jakością...

Role of PHC nurse in primary and secondary antinicotine prevention

Tobacco smoking is a single, major, modifiable risk factor of cardiovascular diseases, malignant cancer and respiratory diseases. It is estimated that in the 21 st century there will be 1 million deaths unless integrate...

Lipoleiomyoma corporis uteri – case study

Lipoleiomyoma is a benign tumour affecting the female sex organs. This histopathological subtype also includes lipomyoma and fibrolipomyoma. The purpose of study was to present a case of lipoleiomyoma corporis uteri wh...

Relationship between the myofascial system and symptoms suggesting cholelithiasis – case study

The most common symptom of cholelithiasis is a severe pain in the right hypochondrium, combined with vomiting and fever – so-called biliary colic. This pain is caused by increased pressure in the gallbladder as a result...

Download PDF file
  • EP ID EP58472
  • DOI -
  • Views 87
  • Downloads 0

How To Cite

Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka-Roczniak, Anna Roczniak, Robert Roczniak (2015). Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 138-141. https://europub.co.uk/articles/-A-58472