Level of knowledge and opinions of nurses concerning organ transplants

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2012, Vol 18, Issue 1

Abstract

Introduction: By the term transplantation is understood the procedure of transferring cells, tissues or organs within one organism, or between two organisms. The donor of an organ may be a live donor (transplantation ex vivo) or a deceased person (transplantation ex mortuo). The scope of problems concerning transplantation of cells, tissues and organs has become the object of many scientific studies (also with the participation of the medical staff) aimed at the evaluation of knowledge and collection of opinions concerning the problem analyzed.Objective: The objective of the study was the recognition of nurses’ opinions concerning the donation of organs for transplants.Material and method: The study was conducted in July and August 2010 among 100 randomly selected nurses. The research instrument used was a questionnaire form containing closed and semi-opened questions.Results: The great majority of nurses (73%) approve of the idea of organ transplantats. However, the presented study showed that the nurses’ knowledge concerning transplantation was insufficient, which may exert an effect on their potential later decisions pertaining to the donation of organs for transplantation. Only 68% of the total number of respondents knew the meaning of the term ‘implied consent’ in the context of the transplantation of organs from a deceased donor, and 72% of nurses knew in which cases organs may be taken for transplantation.Conclusions: Nurses participating in the survey approved of the idea of organ transplants and were willing to offer their own organs in the case of such a necessity. Both the presented studies and reports by other researchers indicate the need for an intensified education of the medical staff and students of medical specialties in the medical and legal aspects of transplantation.Key wordstransplantation, education level, knowledge, nurses, opinions of nurses

Authors and Affiliations

Marta Makara-Studzińska, Agnieszka J. Kowalska, Katarzyna Jakubowska

Keywords

Related Articles

PHYSICAL ACTIVITY OF SELECTED OCCUPATIONAL GROUPS. Similarities and differences in approach to problems concerning physical activity among employees of corporation, health care staff and teachers

Introduction. Proper physical activity is the most important component of life style which exerts an effect on human health. It is undeniably necessary, and its prophylactic and therapeutic value is known. However, hypok...

Aspekt behawioralny postawy młodzieży kończącej szkoły średnie wobec genetycznych modyfikacji organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)

[b]Wprowadzenie.[/b] Na postawę składa się określone zachowanie uwarunkowane z jednej strony wiedzą o danym zjawisku, a z drugiej strony indywidualnym stosunkiem emocjonalnym. Cel. W niniejszym opracowaniu zostanie prz...

Knowledge of adolescents completing secondary schools on issues of genetically modified organisms (GMOs) and genetically modified food (GMF)

Introduction. The issue of genetic modification of organisms and genetically modified food is the subject of much controversy. Therefore, it is necessary to provide reliable information about modified organisms, as well...

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu przyczyny zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci

[b]Wstęp.[/b] Zespół hemolityczno-mocznicowy (ZHM) pod względem etiologii jest heterogennym zespołem objawów, stanowiącym najczęstszą przyczynę ostrego uszkodzenia nerek (OUszN) u dzieci poniżej 4 r.ż. Choć istnieją pros...

Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej

[b]Wprowadzenie[/b]. Środki kontrastujące (ŚK) w tomografii komputerowej (TK) ułatwiają różnicowanie pomiędzy poszczególnymi tkankami. Jednym z najczęściej stosowanych preparatów jest Ultravist (Iopromid), jodowy monome...

Download PDF file
  • EP ID EP68858
  • DOI -
  • Views 92
  • Downloads 0

How To Cite

Marta Makara-Studzińska, Agnieszka J. Kowalska, Katarzyna Jakubowska (2012). Level of knowledge and opinions of nurses concerning organ transplants. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 31-36. https://europub.co.uk/articles/-A-68858