ЛЬВІВСЬКИЙ ЧАСОПИС «KWARTALNIK HISTORYCZNY» ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (1918 - 1939)

Journal Title: Український селянин - Year 2019, Vol 21, Issue

Abstract

У статті розкрито відображення становлення польської історичної науки міжвоєнного періоду на сторінках часопису «Kwartalnik Historyczny». Представлено процес інституціоналізації польської науки, пов’язаний з перетворенням Історичного товариства у Львові в організацію національного масштабу. Відзначено, що відкритість часопису «Kwartalnik Historyczny» для обговорення означеного ряду проблем сприяла їх вирішенню. Вивчення цих процесів дозволяє глибше пізнати як відбувалося становлення польської історичної науки після здобуття державної незалежності у 1918 р. та її подальшу організаційну еволюцію.

Authors and Affiliations

Л. М. Лазурко

Keywords

Related Articles

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ ПІЗНЬОІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ

Статтю присвячено дослідженню «незручної» проблеми – формування модерних типів ідентичності українського селянства Наддніпрянщини останнього періоду існування Російської імперії. Враховуючи ймовірну множинність розвитку...

СЕЛЯНСТВО КОВЕЛЬСЬКОЇ ВОЛОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

У статті на основі описово-статистичних джерел проаналізовано розвиток селян Ковельщини другої половини XVI ст. Розглянуто категорії селян та їх повинності, розвиток селянського господарства.

Боговідступництво як радикальна зміна традиційної релігійності українського селянства (1920-і – початок 1930-х рр.)

боговідступництво, традиційна релігійність, вірування, українське селянство, село.

Культурна політика Михайла Грушевського як редактора селянських газет

М. Грушевський, культурна політика, публіцистика, «Село», «Засів».

Download PDF file
  • EP ID EP652262
  • DOI 10.31651/2413-8142-2019-21-97-101
  • Views 92
  • Downloads 0

How To Cite

Л. М. Лазурко (2019). ЛЬВІВСЬКИЙ ЧАСОПИС «KWARTALNIK HISTORYCZNY» ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (1918 - 1939). Український селянин, 21(), -. https://europub.co.uk/articles/-A-652262