МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Journal Title: Podolsky Scientific Herald - Year 2022, Vol 3, Issue 4

Abstract

Досліджено, що до активів закладів охорони здоров’я належать ресурси, які ними контролюються і повинні принести їм економічну вигоду шляхом використання в процесі надання нематеріальних послуг, при обміні на інші активи чи під час погашення зобов’язань установи. Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування й строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року. До оборотних активів належать засоби, призначені для невиробничого споживання або використання в процесі господарської діяльності протягом одного року. Метою управління активами в закладах охорони здоров’я є: виявлення нестач, розтрат, крадіжок та інших порушень; попередження порушень; виявлення та мобілізація резервів; контроль за достовірністю даних фінансової звітності; вивчення причин та умов, що породжують безгосподарність та марнотратство; виявлення відповідності господарювання нормативам, положенням; виявлення та визначення суми збитку, нанесеного порушенням. Оцінка ефективності управління активами в закладах охорони здоров’я здійснюється за допомогою методів аналізу фінансово-економічного стану установи.

Authors and Affiliations

Балахонова О. В. , Масленчук М. М.

Keywords

Related Articles

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЄС ТА УКРАЇНІ

В цьому дослідженні розглядається природоохоронне законодавство України та його застосування на практиці, а також має на меті визначити основні проблеми, з якими воно стикається.

РЕАЛІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Стаття розкриває окремі аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні, присвячена проблемі толерантності. Також зауважено про роль толерантності як важливої складової професійної діяльності викладача в роботі зі здо...

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті відмічено, що організація праці являється формою, у якій реалізуються економічні результати трудової діяльності. Наведено основні три види організаційної діяльності, а саме, організація праці, організація виробн...

ПРИНЦИПИ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто принципи, методології та методи за допомогою яких забезпечується конкурентність продукції підприємства. Наведено основні методи конкурентної боротьби, а саме: поліпшення якості і послуг, швидке оновл...

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

У статті досліджено теоретико-методологічні аспекти аналізу діяльності будівельних підприємств. Спорудження будь-якої будівлі є досить масштабним і довгостроковим інвестиційним проектом, тому замовнику будівництва або йо...

Download PDF file
  • EP ID EP712874
  • DOI 10.58521/2521-1390-2022-23-24-1
  • Views 27
  • Downloads 0

How To Cite

Балахонова О. В. , Масленчук М. М. (2022). МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я. Podolsky Scientific Herald, 3(4), -. https://europub.co.uk/articles/-A-712874