Metabolizm żelaza z zagadnieniami matczyno- płodowego krążenia żelaza

Journal Title: Advances in Hygiene and Experimental Medicine - Year 2012, Vol 66, Issue 0

Abstract

Żelazo jest mikroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania większości organizmów. Pierwiastek ten wykorzystywany jest w transporcie tlenu, syntezie mieliny i neuroprzekaźników, cyklach komórkowych oraz syntezie kwasów nukleinowych. Podkreśla się również wagę żelaza w procesie dojrzewania limfocytów i prawidłowym funkcjonowaniu narządu wzroku. Grupą szczególnie wrażliwą na zachwiania równowagi w gospodarce żelazem są noworodki. Niedobór żelaza w czasie ciąży niesie za sobą poważne konsekwencje kliniczne. Wydaje się, że główną rolę w transporcie żelaza między organizmem matki a płodu odgrywa hepcydyna oraz opisane w 2010 roku białko – zyklopen. W pracy przedstawiono fizjologiczną rolę białek uczestniczących w metabolizmie żelaza oraz opisano transport tego metalu przez łożysko.

Authors and Affiliations

Artur Słomka, Ewa Żekanowska, Katarzyna Piotrowska, Justyna Kwapisz

Keywords

Related Articles

CXCL8 (interleukin 8) – the key inflammatory mediator in chronic obstructive pulmonary disease?

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a prevalent chronic disease of the upper airways and it is the fourth cause of death in the Polish population. COPD is characterized by not fully reversible constriction of...

Cystathionine γ-lyase

γ-Cystathionase (CTH, EC: 4.4.1.1), an enzyme widely distributed in the world of prokaryotic and eukaryotic organisms, catalyzes the formation and transformations of sulfane sulfur-containing compounds and plays a pivota...

Eosinophilic fasciitis

Eosinophilic fasciitis is a rare connective tissue disease with unclear etiology and pathogenesis. It is classified as a scleroderma-like syndrome. The disease is characterized by fibrosis of the skin and subcutaneous ti...

Teoria serotoninowa a tętnicze nadciśnienie płucne

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive, complex disease leading to the right ventricular failure and premature death. PAH is characterized by increased pulmonary arterial pressure, increased vascular resi...

Wartość prognostyczna niestabilności mikrosatelitarnej w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego

The dynamics of morbidity and mortality in colorectal cancer (CRC) has changed little in recent years and consistently remains at a high level. The carcinogenesis of this type of tumors includes a large number of genetic...

Download PDF file
  • EP ID EP66820
  • DOI -
  • Views 81
  • Downloads 0

How To Cite

Artur Słomka, Ewa Żekanowska, Katarzyna Piotrowska, Justyna Kwapisz (2012). Metabolizm żelaza z zagadnieniami matczyno- płodowego krążenia żelaza . Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 66(0), 876-887. https://europub.co.uk/articles/-A-66820