Модель бази знань інформаційної системи процесного управління

Abstract

<span>В роботі розроблено представлення знань для інформаційної системи процесного управління. Зазначене представлення знань містить у собі набір артефактів, з якими взаємодіє бізнес-процес, а також залежності між цими артефактами і між значеннями їх атрибутів. Артефакти включають в себе будь-які сутності, що використовуються процесом. Відносини між артефактами підрозділяються на статичні обмеження, а також правила вибору дій і об’єктів, що залежать від часу. Розроблене представлення може бути побудовано на основі аналізу логів бізнес-процесів методами інтелектуального аналізу процесів і даних. Запропоновано модель бази знань ІС процесного управління. Модель включає в себе розроблене представлення знань, а також набір операцій з визначення властивостей артефактів, побудови і уточнення представлення знань. Модель забезпечує можливість інкрементного поповнення бази знань по мірі виконання бізнес-процесів.</span>

Authors and Affiliations

Віктор Левикін, Оксана Чала

Keywords

Related Articles

Використання інструментів управління знаннями для підвищення ефективності взаємодії університетів та промисловості

<span>Представлено огляд основних напрямків діяльності університетів в галузі трансферу знань та запропоновано концептуальну схему взаємодії університетів та промисловості. Викладено фактори негативного впливу на стійкий...

Модель бази знань інформаційної системи процесного управління

<span>В роботі розроблено представлення знань для інформаційної системи процесного управління. Зазначене представлення знань містить у собі набір артефактів, з якими взаємодіє бізнес-процес, а також залежності між цими а...

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ЗРІЛОСТІ

<p class="104">Стисло розглянуті основні етапи еволюції поняття якості виробу та послуги, починаючи з системи Тейлора до концепції тотального менеджменту якості TQM (Total Quality Management). Зважаючи на універсальний х...

Development and research of models and software for the recommender system of consumer goods

<span>There have been proposed investigation of the problem of creating recommendations with technical description for building the Recommender System of consumer goods with help of modern algorithms, approaches, princip...

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

<p class="304">Інтернет-технології є невід’ємною складовою відносин, які виникають у сучасному суспільстві. Через швидке впровадження та зручність електронних майданчиків, прогнозовано зростає попит на ринку IT-продуктів...

Download PDF file
  • EP ID EP465158
  • DOI 10.20998/2079-0023.2017.28.12
  • Views 122
  • Downloads 0

How To Cite

Віктор Левикін, Оксана Чала (2017). Модель бази знань інформаційної системи процесного управління. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, 1250(28), 74-78. https://europub.co.uk/articles/-A-465158