Mukormikozisin Amfoterisin B, Posakonazol ve Deferasiroks ile Tedavisi: Bir Olgu

Journal Title: Journal of Microbiology and Infectious Diseases - Year 2016, Vol 6, Issue 1

Abstract

 Bu yazıda, 69 yaşında, diyabetik ve yeterli cerrahi tedavi yapılamamasına rağmen lipozomal Amfoterisin B (LAMB), posakonazol ve deferasiroks ile başarılı şekilde tedavi edilen bir mukormikoz olgusunu sunmaktayız. Tedavi sonrasında 6 aylık takipte relaps saptanmamıştır. Sonuç olarak olgumuz özellikle diyabetik hastalarda antifungal antibiyotiklerle birlikte deferasiroks kombinasyonunun mukormikoz kurtarma tedavisinde faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar kelimeler: mukormikozis, tedavi, diyabetes mellitus, mucorales

Authors and Affiliations

Uğur Önal, Meltem Taşbakan, Tansu Yamazhan, Bilgin Arda, Hüsnü Pullukçu, Sercan Ulusoy, Oğuz Sipahi

Keywords

Related Articles

High imported malaria incidence at a Moroccon military hospital

Objective:To evaluate the importance of imported malaria at the Moulay Ismail Military Hospital of Meknes, we have led a descriptive study of the epidemiological, clinical, biological and evolutionary characteristics of...

Hindistan, Maharashtra’da mikotik keratitlerin mikrobiyolojik değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma 

 Amaç: Korneaya bağlı körlük bütün dünyada önemli bir halk sağlığı problemidir ve mikotik keratit önde gelen sebeplerinden biridir. Enfeksiyonun tedavi edilmesi zordur ve görme bozukluğuna ve körlüğe yol açabilir....

Erythrophagocytosis in Bone Marrow: A Clue to Pyrexia of Unknown Origin

Erythrophagocytosis in Bone Marrow: A Clue to Pyrexia of Unknown Origin Neha Garg, Surabhi Raina, Mrinalini Kotru, Meera Sikka Department of Pathology, University College of Medical Sciences and Guru Teg Bahadur Hospital...

Knowledge, Attitude and Pattern of Antibiotic Usage among Students of a Nigerian University

Objective: Antibiotic resistance is a major public health issue globally fueled largely by its misuse. Controlling this problem would require an understanding of the levels of awareness of the population towards antibiot...

Genel hastanede karbapenemaz üreten enterobacteriae epidemiyolojisi

Amaç: Genel hastanede Karbapenemaz üreten Entereobakterlerin (KÜE) tespiti, epidemiyolojisi, mikrobiyolojisi ve hastaların klinik karakteristik özelliklerinin belirlenmesi. Yöntemler: On beş aylık dönem içinde, dublike...

Download PDF file
  • EP ID EP164419
  • DOI 10.5799/ahinjs.02.2016.01.0211
  • Views 63
  • Downloads 0

How To Cite

Uğur Önal, Meltem Taşbakan, Tansu Yamazhan, Bilgin Arda, Hüsnü Pullukçu, Sercan Ulusoy, Oğuz Sipahi (2016).  Mukormikozisin Amfoterisin B, Posakonazol ve Deferasiroks ile Tedavisi: Bir Olgu. Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 6(1), 32-35. https://europub.co.uk/articles/-A-164419