Обіг в Україні московських єфімків із ознаками: новітня історіографія дослідження

Journal Title: Український селянин - Year 2018, Vol 20, Issue

Abstract

Московія, Лівобережжя, грошовий обіг, економічна експансія, єфімок з ознаками, Олексій Михайлович Романов, антикварні підробки.

Authors and Affiliations

В. В. Нечитайло

Keywords

Related Articles

СЕЛЯНСТВО КОВЕЛЬСЬКОЇ ВОЛОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

У статті на основі описово-статистичних джерел проаналізовано розвиток селян Ковельщини другої половини XVI ст. Розглянуто категорії селян та їх повинності, розвиток селянського господарства.

Волосні сходи Правобережної України в пореформенний період

волость, волосний схід, селянське самоврядування, Правобережна Україна.

МОВНЕ ПИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ М. ДРАГОМАНОВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Стаття присвячена діяльності М. Драгоманова, як педагога та наукового діяча. Досліджено основні етапи, методи та способи боротьби М. Драгоманова за розширення сфери вживання української мови на території України в ІІ пол...

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.

У статті висвітлено розвиток продуктивних сил у сільському господарстві України в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації періоду нової економічної політики у вітчизняній історіографії кінця 1950-х – початк...

Матеріальне забезпечення сільського господарства України в 1953–1964 рр. у публікаціях часів «застою»

селянство, історіографія, науково- технічна революція, матеріальне забезпечення, сільське господарство, «відлига», «застій».

Download PDF file
  • EP ID EP509890
  • DOI 10.31651/2413-8142-2018-20-63-70
  • Views 79
  • Downloads 0

How To Cite

В. В. Нечитайло (2018). Обіг в Україні московських єфімків із ознаками: новітня історіографія дослідження. Український селянин, 20(), 63-70. https://europub.co.uk/articles/-A-509890