Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku

Journal Title: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne - Year 2016, Vol 0, Issue 4

Abstract

Prognozy dotyczące struktury wiekowej polskiego społeczeństwa jednoznacznie wskazują, że Polska już niedługo będzie krajem ludzi starych (chyba, że zmieni to fala imigrantów, którzy zaczną uzupełniać braki na rynku pracy w Unii Europejskiej). Ten trend demograficzny niesie zapowiedź wielu zmian na poziomie pań- stwa (np. destabilizacja systemu emerytalnego), rodziny (np. opieka nad najstarszymi członkami rodziny) oraz jednostki (podwyższenie wieku emerytalnego). Jest postrzegany jako wyzwanie w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego – nie tylko dla polityki gospodarczej, społecznej, ale także dla firm i organizacji, które kierują swoje produkty i usługi do seniorów. Przedmiotem artykułu będą rozważania na temat osób starszych jako grupy konsumentów, a przede wszystkim – odbiorców działań reklamowych. Ukazane zostaną trendy demograficzne, sytuacja ekonomiczna, zmiany zachodzące w stylu życia i zachowaniach nabywczych polskich seniorów. Na tym tle zaprezentowane zostaną wnioski wynikające z analiz polskich reklam z udziałem osób starszych, kierowanych do tego segmentu lub szerszego rynku odbiorców.

Authors and Affiliations

Aleksandra Kaniewska-Sęba

Keywords

Related Articles

Imigranci zarobkowi na polskim rynku pracy

Polska gospodarka i polski rynek pracy, jako elementy wspólnego rynku UE dają ogromne możliwości zarówno w zakresie handlu i usług, jak i podejmowania działalności gospodarczej oraz zatrudnienia dla obywateli państw czło...

Populism in Poland – between demagoguery and demophilia

The goal of this paper is to present the evolution of populism in Poland using the examples of two political parties: the “Samoobrona” (“Self-Defense”) political party of Andrzej Lepper (a populist party which garnered m...

Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego

Celem artykułu jest przedstawienie formalnych oraz nieformalnych wymiarów bezpieczeństwa regionalnego Azji Centralnej. Tekst wskazuje oraz empirycznie dokumentuje rozbieżność pomiędzy deklarowanymi oficjalnie a realizowa...

Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy

Stosunki polsko-niemieckie charakteryzuje dobra współpraca. Dysponują one wysokim potencjałem kooperacji i mogłyby się stać się jeszcze bliższe. Kryzys w strefie euro zwłaszcza w okresie polskiej prezydencji w UE zbliżył...

Download PDF file
  • EP ID EP193991
  • DOI 10.14746/ssp.2016.4.9
  • Views 38
  • Downloads 0

How To Cite

Aleksandra Kaniewska-Sęba (2016). Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 0(4), -. https://europub.co.uk/articles/-A-193991