Порівняльний аналіз концепцій знаку у Дж. Берклі та Дж. Лока

Journal Title: Мultiversum. Philosophical almanac - Year 2019, Vol 0, Issue 1

Abstract

У статті розглядаються семіотичні погляди Дж. Берклі як алтернативні відносно парадигмальних для епохи поглядів Дж. Лока. Відкидаючи матеріалістичну онтологію, Берклі переосмислює значення мовного знаку. Оскільки ідеї перестають відсилати до речей, а речі є комбінацією простих ідей, своє значення мовні знаки (слова) отримують завдяки зв’язку між ідеями. Це дає підставу говорити про функціональне значення знаку на відміну від субстанційного, де за словом має стояти конкретна матеріальна річ, чи чітка ідея. Показано розширення Берклі функціонування мови, мова потрібна не лише для передавання інформації, вона може виражати емоції, волю, переконання тощо.

Authors and Affiliations

Taras Mamenko

Keywords

Related Articles

Cognitive communication

The article deals with the introduction of cognitive aspects in communication research. The necessity of introducing the concept of cognitive communication. It is shown that cognitive integrates information communication...

Kalachakra as the Teaching of Tibetan-Buddhist Tradition (Historiographical Essay)

Kalachakra-tantra of the Tibetan-Buddhist tradition, which is the basis of not only certain religious practices, but also of Buddhist natural sciences (astronomical astrology and alchemical medicine), is the doctrine of...

Ціннісні структури як підгрунтя соціального пізнання та визначення якості вищої освіти

Підгрунтя соціального пізнання загалом і соціального передбачення, зокрема, виступають цінності. Вони є складовими структур соціальної релевантності, зокрема складовими ціннісних структур, характерних для різних соціальн...

Принцип истины как аргументы научного познания: смыслодеятельностное измерение

В статье исследуется проблема смыслодеятельности как условия продуктивного познания. Показана феноменолгическая и логическая аргументация в определении интенций субъекта на смыслы мира. Особенности восприятия и понимания...

Концепція міфу у працях М. Еліаде

У статті досліджено концепцію міфу у працях М. Еліаде. Визначено, що М. Еліаде розглядає міф як невід’ємний структурний компонент реальності культури, відмежовуючи його від «несправжніх» оповідей. Надана характ...

Download PDF file
  • EP ID EP661316
  • DOI 10.35423/2078-8142.2019.1-2.02
  • Views 208
  • Downloads 0

How To Cite

Taras Mamenko (2019). Порівняльний аналіз концепцій знаку у Дж. Берклі та Дж. Лока. Мultiversum. Philosophical almanac, 0(1), 31-48. https://europub.co.uk/articles/-A-661316