Postanowienia Konkordatu polskiego z 1925 roku i problem ich recepcji i realizacji

Journal Title: Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich - Year 2018, Vol 28, Issue 31

Abstract

Instrumentem prawnym, który umożliwia pokojowe i harmonijne uregulowanie wzajemnych stosunków państwa i Kościoła Katolickiego jest konkordat. Gdy chodzi o Polskę, to – nie licząc umów cząstkowych zawartych ze Stolicą Apostolską w okresie Pierwszej Rzeczypospolitej – pierwszy konkordat regulujący całokształt spraw dotyczących wzajemnych relacji Państwa polskiego i Kościoła Katolickiego został zawarty dopiero w II Rzeczypospolitej: 10 lutego 1925 roku, a więc wkrótce po odzyskaniu niepodległości. Konkordat regulował w sposób całościowy (z wyłączeniem spraw pozostawionych do ustalenia w osobnych porozumieniach, jak np. kwestię małżeństw i aktów stanu cywilnego) pozycję prawno-ustrojową Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej. Obejmująca 27 artykułów umowa zawiera najpierw lapidarną preambułę, a następnie zasady ogólne, postanowienia odnoszące się do poszczególnych spraw dotyczących obydwu stron, wreszcie uzgodnienia końcowe. Nie ulega wątpliwości, że Konkordat z 1925 r. zawarty z Polską był jednym z najkorzystniejszych układów, jakie Stolica Apostolska zawarła w okresie międzywojennym. Wybuch II wojny światowej w 1939 r., a więc zaledwie 14 lat po zawarciu konkordatu, sprawił, iż rozpoczęty proces wdrażania w życie jego postanowień został drastycznie przerwany.

Authors and Affiliations

Wojciech Góralski

Keywords

Related Articles

Konkordat polski 1993/1998: geneza, przedmiot i stosowanie

Artykuł zawiera trzy punkty. W pierwszym punkcie omówiona została geneza konkordatu jako instytucji regulacji stosunków między Stolicą Apostolską i najwyższymi organami danego państwa w sprawach dotyczących sytuacji Kośc...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”

Dnia 13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”.

Ś.p. ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak

Dnia 2 stycznia 2017 r., zmarł w 49. roku życia i 24. roku kapłaństwa, ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak, kapłan Archidiecezji Warmińskiej, członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

Europosłowie Waldemar Tomaszewski, Mirosław Piotrowski i Urszula Krupa wraz z ks. inf. dr. Ireneuszem Skubisiem – moderatorem Ruchu Europa Christi oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich – dnia 16 maj...

Postanowienia Konkordatu polskiego z 1925 roku i problem ich recepcji i realizacji

Instrumentem prawnym, który umożliwia pokojowe i harmonijne uregulowanie wzajemnych stosunków państwa i Kościoła Katolickiego jest konkordat. Gdy chodzi o Polskę, to – nie licząc umów cząstkowych zawartych ze Stolicą Apo...

Download PDF file
  • EP ID EP568175
  • DOI -
  • Views 168
  • Downloads 0

How To Cite

Wojciech Góralski (2018). Postanowienia Konkordatu polskiego z 1925 roku i problem ich recepcji i realizacji. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 28(31), 21-39. https://europub.co.uk/articles/-A-568175