Повсталі громади: самоврядування селян у Російській імперії в умовах суспільно-політичних потрясінь початку ХХ ст.

Journal Title: Український селянин - Year 2018, Vol 19, Issue

Abstract

селянське самоврядування, Російська імперія, реформи 1906 – 1912 рр., сільська громада, волость.

Authors and Affiliations

І. Г. Верховцева

Keywords

Related Articles

АГРАРНЕ ПИТАННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ П.П. МІГУЛІНА

Незавершеність селянської реформи 1861 р. актуалізувала аграрне питання на межі ХІХ–ХХ ст. Професор Харківського університету П.П. Мігулін (1870– 1948) детально проаналізував недоліки реформи та розробив комплексну, бага...

«Селяни стають українцями»: процеси модернізації українського села в інтерпретації Ендрю Вілсона

Е. Вілсон, історіографія, селяни, українці, культура, модернізм, нація.

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ ПІЗНЬОІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ

Статтю присвячено дослідженню «незручної» проблеми – формування модерних типів ідентичності українського селянства Наддніпрянщини останнього періоду існування Російської імперії. Враховуючи ймовірну множинність розвитку...

Витоки та шляхи розвитку імперської політики Росії щодо України

імперська політика Росії, наукова база імперської ідеології, етнотворчі процеси на землях України, сучасні прояви імперської політики.

Григор’євський і махновський повстанські рухи: історія та історіографія взаємин

громадянська війна, повстанські рухи, селянська війна.

Download PDF file
  • EP ID EP509571
  • DOI 10.31651/2413-8142-2018-19-18-27
  • Views 119
  • Downloads 0

How To Cite

І. Г. Верховцева (2018). Повсталі громади: самоврядування селян у Російській імперії в умовах суспільно-політичних потрясінь початку ХХ ст.. Український селянин, 19(), 18-27. https://europub.co.uk/articles/-A-509571