ПОВСТАННЯ НА КИЇВЩИНІ ВЛІТКУ 1918 Р.: АПРОБАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Journal Title: Український селянин - Year 2019, Vol 21, Issue

Abstract

У статті проаналізовано передумови й розвиток селянського повстанського руху у Київській губернії у червні – серпні 1918 р., висвітлено участь сільського населення у збройних формуваннях. Встановлено, що це була стихійно реалізована політична програма селянської революції (участь селянства в захопленні влади), яка розроблялася соціалістами-революціонерами та соціалдемократами на початку ХХ ст.

Authors and Affiliations

Н. А. Ковальова

Keywords

Related Articles

Селянство Золотоніського повіту в добу революційних потрясінь початку ХХ століття: повсякденність та боротьба за землю і волю

село, селянин, повсякденність, земля, земельні відносини, посіви, охорона здоров’я, сільська освіта, соціальний конфлікт, заворушення, повстання.

«Російська проблема» у міжнародних відносинах після Першої світової війни

міжнародні відносини, «російська проблема», більшовицький уряд, дипломатичне визнання.

Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики П. Скоропадського (2000-ні – 2010-ті рр.)

історіографія, Гетьманат, Українська Держава 1918 р., аграрна політика П. Скоропадського.

M.HRUSHEVSKY’S PUBLICATIONS FOR PEASANTS IN HISTORIOGRAPHICAL PERCEPTION AT THE BEGINNING OF XX CENTURY

The article is devoted to the research of perception of scientific-popular works of M. Hrushevsky. It highlights the need for such works among peasants. The article demonstrates that reviewers recognized Hrushevsky as a...

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ ПІЗНЬОІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ

Статтю присвячено дослідженню «незручної» проблеми – формування модерних типів ідентичності українського селянства Наддніпрянщини останнього періоду існування Російської імперії. Враховуючи ймовірну множинність розвитку...

Download PDF file
  • EP ID EP652249
  • DOI 10.31651/2413-8142-2019-21-9-14
  • Views 95
  • Downloads 0

How To Cite

Н. А. Ковальова (2019). ПОВСТАННЯ НА КИЇВЩИНІ ВЛІТКУ 1918 Р.: АПРОБАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ. Український селянин, 21(), -. https://europub.co.uk/articles/-A-652249