Problem nadrozpoznawalności w kontekście dostępu do nowych technologii medycznych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 1

Abstract

Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój nowych technologii diagnostycznych w medycynie prowadzi do ich szerokiego wykorzystywania w praktyce medycznej i w badaniach przesiewowych, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych. Badania te w swoich założeniach mają wykrywać stany chorobowe na wczesnym etapie rozwoju, umożliwiać podjęcie wczesnego leczenia i przyczyniać się do obniżenia śmiertelności powodowanej chorobami. Pojawiają się jednak doniesienia, wskazujące na rosnące zjawisko nadrozpoznawalności oraz zbędnego leczenia. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zjawiska nadrozpoznawalności, wyodrębnienie omawianego problemu od podobnych zjawisk, wskazanie podstawowych obszarów jego występowania oraz konsekwencji. Skrócony opis stanu wiedzy. Nadrozpoznawalność (ang. overdiagnosis) może prowadzić do zbędnego psychicznego, fizycznego oraz finansowego obciążenia pacjenta, a także do nieuzasadnionych wydatków finansowych ze strony państwa. Zjawisko nadrozpoznawalności najczęściej wiąże się z badaniami przesiewowymi w kierunku chorób nowotworowych (np. prostaty, sutka, płuc), ale występuje również w medycynie klinicznej oraz na rynku leków wydawanych bez recepty. Pojedyncze doniesienia wskazują, że w przypadku niektórych diagnoz (np. nowotwór prostaty) nadrozpoznawalność może sięgać nawet 40–60% przypadków i niekiedy pociąga za sobą dalsze zbędne leczenie. Podsumowanie. Przy wprowadzaniu nowych technologii medycznych i planowaniu badań przesiewowych należy uwzględniać ryzyko nadrozpoznawalności oraz podjąć działania zmierzające do jej ograniczenia.

Authors and Affiliations

Anna Zagaja, Jakub Pawlikowski

Keywords

Related Articles

Family system and cancer – selected issues

The family is the fundamental unit of society, a system made up of components that together form a whole. The appearance of cancer in the family completely changes the life not only of the patient but also the whole syst...

Internal control from the aspect of internal monitoring of actions preventing spread of infections and infectious diseases in healthcare facilities in the light of legal acts in effect

Introduction. According to the Act of 5 December 2008 on the Prevention and Control of Infections and infectious diseases in humans, managers of healthcare facilities or other persons providing health services are oblige...

Potential possibilities of using selected biologically-active substances in supporting pharmacological treatment of Crohn’s Disease – Review of trial results

[b]Introduction.[/b] Crohn’s Disease (CD) is a chronic and incurable, inflammatory bowel disease, that is characterized by periods of remissions and relapses. An improper diet may impair nutritional status, exacerbate th...

Assessment of the state of health of adolescents in the light of selected health indicators

At present, the actions undertaken in order to improve the state of health of adolescents are not producing satisfactory results; therefore, an in-depth analysis based on self-reported health and wellbeing seems to be ne...

Communications models of physician-patient-family relationship

Objective: The objective of the study is presentation of various models of the physician-patient-family relationship, emphasizing the family as an actual entity of medical and health care.Material and methods: The resear...

Download PDF file
  • EP ID EP79514
  • DOI 10.5604/20834543.1198716
  • Views 92
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Zagaja, Jakub Pawlikowski (2016). Problem nadrozpoznawalności w kontekście dostępu do nowych technologii medycznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1), 1-6. https://europub.co.uk/articles/-A-79514