RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej

Journal Title: Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich - Year 2018, Vol 28, Issue 31

Abstract

W artykule poruszono problematykę dotyczącą ochrony osób fizycznych w Kościele Katolickim w Polsce w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Na tej kanwie Autor zajmuje się zagadnieniem związanym z określeniem relacji pomiędzy Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi a Unią Europejską, szukając odpowiedzi na pytanie czy instytucje unijne posiadają kompetencje do wydawania norm prawnych w zakresie prawa wyznaniowego, a co za tym idzie do określania statusu tych organizacji.

Authors and Affiliations

Paweł Zając

Keywords

Related Articles

Konkordat polski 1993/1998: geneza, przedmiot i stosowanie

Artykuł zawiera trzy punkty. W pierwszym punkcie omówiona została geneza konkordatu jako instytucji regulacji stosunków między Stolicą Apostolską i najwyższymi organami danego państwa w sprawach dotyczących sytuacji Kośc...

RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej

W artykule poruszono problematykę dotyczącą ochrony osób fizycznych w Kościele Katolickim w Polsce w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych....

Ś.p. ks. kan. dr Kazimierz Gajda

Śp. Ks. dr Kazimierz Gajda był kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej oraz Kapituły Zamojskiej. Jako członek zwyczajny, należał również do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Fides et sacramentum. Wiara nupturienta a ważność małżeństwa

W opracowaniu tym autor zaprezentował problematykę relacji wiary do sakramentu małżeństwa w kontekście treści zawartych w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus oraz w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia. Uwydatnieni...

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Dnia 26 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.

Download PDF file
  • EP ID EP568187
  • DOI -
  • Views 158
  • Downloads 0

How To Cite

Paweł Zając (2018). RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 28(31), 61-75. https://europub.co.uk/articles/-A-568187