РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.

Journal Title: Український селянин - Year 2019, Vol 21, Issue

Abstract

У статті висвітлено розвиток продуктивних сил у сільському господарстві України в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації періоду нової економічної політики у вітчизняній історіографії кінця 1950-х – початку 1990-х рр. Доведено, що радянські дослідники, на відміну від зарубіжних науковців, загалом мало уваги звертали на кооперацію в українському селі як на цілісний господарський та соціальний організм, висуваючи на перший план лише так звані виробничі форми кооперації. Констатовано, що в історіографії 1920-х – початку 1950-х рр. проблема сільськогосподарської кооперації взагалі замовчувалась. Лише з другої половини 1950-х рр., особливо після ряду публікацій вченого-аграрника В. Данилова, інтерес науковців до сільськогосподарської кооперації пожвавився. Проте кардинально ситуація змінилася лише за часів «перебудови».

Authors and Affiliations

Ю. М. Лазуренко

Keywords

Related Articles

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.

У статті висвітлено розвиток продуктивних сил у сільському господарстві України в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації періоду нової економічної політики у вітчизняній історіографії кінця 1950-х – початк...

МОВНЕ ПИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ М. ДРАГОМАНОВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Стаття присвячена діяльності М. Драгоманова, як педагога та наукового діяча. Досліджено основні етапи, методи та способи боротьби М. Драгоманова за розширення сфери вживання української мови на території України в ІІ пол...

УЧАСТЬ СЕЛЯНСТВА ВОЛИНІ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ

У статті проаналізовано радянську та українську історіографію доби незалежності, присвячену участі селянства Волині в революційних подіях початку ХХ століття. Виявлено ступінь наукових розвідок, рівень джерельного забезп...

«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ / Вступне слово Євгена Нищука; Передмова, авторський текст Василя Марочка. – Дрогобич: Коло, 2018. – 576 с.»

Трагічна сторінка української історії знайшла відображення в черговій фундаментальній науковій праці. У Дрогобичі у видавництві «Коло» вийшла друком «Енциклопедія Голодомору», яка стала підсумком багатолітньої науково-до...

Велика війна 1914–1918 рр. як глобальне потрясіння та її наслідки для України

Перша світова війна, Велика війна, глобальне потрясіння, гуманітарна катастрофа, політика, Україна.

Download PDF file
  • EP ID EP652261
  • DOI 10.31651/2413-8142-2019-21-88-97
  • Views 86
  • Downloads 0

How To Cite

Ю. М. Лазуренко (2019). РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.. Український селянин, 21(), -. https://europub.co.uk/articles/-A-652261