Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych

Journal Title: Labor et Educatio - Year 2016, Vol 4, Issue

Abstract

W artykule skoncentrowano się na rozwoju zawodowym i poczuciu zawodowej satysfakcji osób starszych, które zakończyły swą aktywność na rynku pracy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu. Badani, wskazując motywy rozwoju, czynniki utrudniające i umożliwiające rozwój zawodowy, podkreślają zmianę, jaka jest charakterystyczna dla współczesnego rynku pracy. Ich motywatory, doświadczenia zawodowe są zupełnie inne niż osób współcześnie aktywnych zawodowo. Pokazują, jakie priorytety wyznaczały ich rozwój i jak priorytety te są nieaktualne na współczesnym rynku zatrudnienia.

Authors and Affiliations

Norbert G. Pikuła

Keywords

Related Articles

Barriers of Roma Women when Accessing into the Labour Market

The article provides information about barriers of Roma women in the labour market. It analyses the partial results of the project VEGA – Intimate Partner Violence against Roma Women. Most often interpret the limits the...

Sprawozdanie: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”, Ciechocinek, 19–20 września 2016 roku

Sprawozdanie: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”, Ciechocinek, 19–20 września 2016 roku

Podmiotowość człowieka uwikłana w przeobrażenia pracy

Zmiany następujące w procesie pracy człowieka rzutują na jego podej- ście do tej formy aktywności i traktowanie jej jako wartości; a także prowokują do stawiania pytań o podmiotowość człowieka żyjącego w warunkach tych...

Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela

W prezentowanym artykule odniesiono się do kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela. Bazując na podstawowych kompetencjach niezbędnych do pracy nauczyciela w zmieniającej się szkole wskazano najsłabsze obszary, które...

Download PDF file
  • EP ID EP178450
  • DOI 10.4467/25439561LE.16.012.6750
  • Views 40
  • Downloads 0

How To Cite

Norbert G. Pikuła (2016). Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych. Labor et Educatio, 4(), 201-217. https://europub.co.uk/articles/-A-178450