Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2014, Vol 20, Issue 3

Abstract

wprowadzenie i cel pracy. Badania nad jakością życia młodych osób dorosłych są istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Podjęto próbę zbadania zadowolenia z życia obecnych studentów, którzy zostali wychowani w świecie najnowszych technologii, nieograniczonego dostępu do informacji, a często ograniczonych wymagań. Porównano poziom wskaźników jakości życia wśród osób będących studentami trzech polskich uczelni. materiał i metoda. Do oceny globalnego poczucia satysfakcji życiowej wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS). Badanie przeprowadzono w 2013 roku podczas sesji egzaminacyjnej, wśród 238 uczestników studiów dziennych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Politechniki Gdańskiej. wyniki i wnioski. Płeć różnicuje studentów pod względem aktualnego poczucia jakości życia – kobiety reprezentują niższe subiektywne poczucie jakości życia od mężczyzn. Badanie nie wykazało istotnych statystycznie różnic w zakresie innych zmiennych takich jak: wydarzenia życiowe, style radzenia sobie ze stresem, wiek, pochodzenie czy miejsce realizacji studiów. Relatywnie niska jakość życia studentów może wynikać z uwarunkowań społecznych, tj. na przykład braku perspektyw zatrudnienia, a co za tym idzie, uzależnienia finansowego od rodziców. Jeśli przyjąć założenie, że jakość życia ma wpływ na jakość pracy, otrzymujemy zamknięte koło: nawet jeśli niezadowoleni studenci znajdą pracę, jej jakość nie będzie satysfakcjonująca. W związku z tym istotne jest poszukiwanie uwarunkowań jakości życia młodych osób dorosłych.

Authors and Affiliations

Dorota Mroczkowska, Joanna Białkowska

Keywords

Related Articles

Body posture and energetic predisposition of the intellectually disabled

Introduction. The shaping of body posture is associated with the development of the osteoligament and muscular sys- tems, muscles innervations together with the development of the balance organs and the prioprioceptive s...

Opinions of adolescents completing secondary school agricultural profile concerning genetic modification of organisms and genetically modified food

Genetic modification of organisms and genetically modified food is a subject of much controversy. There is no in-depth research on attitudes toward GMOs and the conditioning of these attitudes. The opinions of final year...

Hospital base in Poland and worldwide

The primary objective of the study was the presentation of hospital base in Poland on the background of other countries within the period of the last years. A constantly decreasing number of hospital beds in Poland and...

Effect of dioxins on the environment and human body

The article presents the scope of problems associated with dioxins – chemical compounds commonly occurring in the environment of human life. The term dioxins covers the group of organic chemical compounds including poly...

Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa

[b][/b][b]Wprowadzenie.[/b] Jednym z etapów życia kobiety jest okres menopauzy, w którym na skutek zaniku funkcji owulacyjnych gonad i zachodzących zmian hormonalnych dochodzi do zatrzymania cykli miesiączkowych. Obniżon...

Download PDF file
  • EP ID EP58382
  • DOI -
  • Views 110
  • Downloads 0

How To Cite

Dorota Mroczkowska, Joanna Białkowska (2014). Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 265-269. https://europub.co.uk/articles/-A-58382