СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ОБОРОТНІ АКТИВИ»

Journal Title: Podolsky Scientific Herald - Year 2022, Vol 3, Issue 4

Abstract

В статті розглянуто розбіжності трактування оборотних активів та поточних активів. Проведено вивчення та аналіз літератури щодо визначення поняття «оборотних активів». Приділено увагу основним підходам до трактування оборотних активів вітчизняними та зарубіжними науковцями. На основі проведеного теоретичного аналізу здійснено групування усіх понять «оборотних активів» та сформовано власне визначення.

Authors and Affiliations

Омельченко О. В. Янковий А. С.

Keywords

Related Articles

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Досліджено, що стан продуктивних ринкових відносин за своїми діями здійснює вирішального впливу не тільки на економічний розвиток країни, але й на функціонування соціальної сфери. Система соціального захисту нашої держав...

РЕАЛІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Стаття розкриває окремі аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні, присвячена проблемі толерантності. Також зауважено про роль толерантності як важливої складової професійної діяльності викладача в роботі зі здо...

МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Досліджено, що в діяльності підприємства важлива роль приділяється методам та принципам прийняття управлінського рішення. Завдяки методам та принципам, які використовує керівник у прийнятті рішень, рішення краще приймают...

СУТНІСТЬ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В статті розглядається сутність методів управління, в першу чергу через ретроспективний аналіз становлення теорій менеджменту. Проводиться аналіз взаємозв’язку методів управління в системі теорії управління. Наводиться н...

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ САМОТНІХ МАТЕРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

В статті розглянуто основні міжнародні стратегії, які переважають у політиці соціальної підтримки одиноких матерів. Приділено увагу основним напрямам здійснення соціальної політики щодо неповних сімей в Америці. Висвітле...

Download PDF file
  • EP ID EP712879
  • DOI 10.58521/2521-1390-2022-23-24-6
  • Views 26
  • Downloads 0

How To Cite

Омельченко О. В. Янковий А. С. (2022). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ОБОРОТНІ АКТИВИ». Podolsky Scientific Herald, 3(4), -. https://europub.co.uk/articles/-A-712879