СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.: ВИСТУПИ, ПОВСТАНСТВО ЧИ БАНДИТИЗМ?

Journal Title: Український селянин - Year 2019, Vol 21, Issue

Abstract

У статті проаналізовано особливості суспільнополітичної активності селянства під час Української революції 1917 – 1921 рр. Виокремлено її характер, особливості тощо. Показано, що на різних етапах Української революції реакція та дії селянства були різними. Відповідно до змін суспільно-політичної активності селянства в історіографії дії селянства на різних етапах Української революції отримали не лише оцінку, але й певну термінологію: «бунт», «виступи», «повстання», «бандитизм»

Authors and Affiliations

Ю. Г. Пасічна, Є. М. Кирилюк, А. І. Берестовий

Keywords

Related Articles

Природнi умови Середньої Наддніпрянщини та їх вплив на формування та спосіб життя населення

природно-кліматичні умови, географічне районування, осіле землеробство, «руський острів», спосіб життя населення, захищенність території.

Аграрне законодавство Центральної ради: вплив політичного чинника

Центральна Рада, аграрне законодавство, селянство.

Селянська революція в Наддніпрянській Україні 1902 – 1922 рр.: основні підходи до визначення поняття

селянська революція, селянство, Наддніпрянська Україна, М. Покровський, В. Данилов.

СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

У статті проаналізовано вплив селянських рухів початку ХХ ст. на соціальні зміни в Російській імперії. Виступи селян на початку ХХ ст. охарактеризовано як достатньо організовані. Під час виступів селяни продемонстрували...

Download PDF file
  • EP ID EP652263
  • DOI 10.31651/2413-8142-2019-21-101-1
  • Views 81
  • Downloads 0

How To Cite

Ю. Г. Пасічна, Є. М. Кирилюк, А. І. Берестовий (2019). СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.: ВИСТУПИ, ПОВСТАНСТВО ЧИ БАНДИТИЗМ?. Український селянин, 21(), -. https://europub.co.uk/articles/-A-652263