Terapia resynchronizująca w leczeniu chorych z niewydolnością serca w IV klasie NYHA. Czy można zastąpić lub opóźnić decyzję o transplantacji serca?

Journal Title: W Dobrym Rytmie - Year 2012, Vol 4, Issue 25

Abstract

Dotychczas wykazano w badaniach klinicznych skuteczność terapii resynchronizującej (CRT) u pacjentów z NYHA III-IV-ambulatoryjnych, natomiast brak jest danych określających zalecenia do stosowania CRT u chorych w skrajnej niewydolności serca i/lub oczekujących na transplantację serca, ponieważ te grupy chorych były wykreślane z badań klinicznych dotyczących CRT. Artykuł poniżej jest próbą odpowiedzi co w sytuacjach, które wykraczają poza ramy standardów, jak implantacja CRT u chorych w klasie IV NYHA. <br/><br/>

Authors and Affiliations

Grzegorz Warmiński, Andrzej Przybylski

Keywords

Related Articles

Anatomia żył serca a terapia resynchronizująca

Znajomość anatomii układu żylnego serca jest szczególnie istotna dla operatorów wykonujących implantacje urządzeń do resynchronizacji serca (cardiac resynchronization therapy, CRT), gdyż warunkuje ona powodzenie zabiegu....

Czy rozrusznik serca może chronić przed udarem niedokrwiennym mózgu?

Korzyści ze stosowania doustnych antykoagulantów w zapobieganiu udarowi niedokrwiennemu mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków są już dobrze poznane. Ciągle jednak nie wiadomo, czy u pacjentów bez rozpoznanego klini...

Kiedy wszczepiać ICD w chorobach zapalnych serca?

Choroby zapalne serca są częstą przyczyną arytmii komorowych i nagłego zgonu sercowego. W większości przypadków, arytmie występują w ostrej fazie choroby i leczy się je objawowo. Istnieją jednak choroby zapalne serca, gd...

ROKOWANIE PACJENTÓW PO USUNIĘCIU ELEKTROD Z PRZYCZYN INFEKCYJNYCH

W ostatnich latach zaobserwowano znacznie większy przyrost odsetka powikłań infekcyjnych zabiegów elektroterapii niż liczby zabiegów. Mimo leczenia zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w tej grupie chorych nadal rokowani...

Nagłe zatrzymanie krążenia u 15-letniej dziewczynki. Czy można było tego uniknąć?

W pracy przedstawiamy przypadek 15-letniej dziewczynki po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) w mechanizmie migotania komór. Na podstawie wykonanej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej rozpoznano kardiomiopatię przero...

Download PDF file
  • EP ID EP53642
  • DOI 10.5604/18967892.1026309
  • Views 39
  • Downloads 0

How To Cite

Grzegorz Warmiński, Andrzej Przybylski (2012). Terapia resynchronizująca w leczeniu chorych z niewydolnością serca w IV klasie NYHA. Czy można zastąpić lub opóźnić decyzję o transplantacji serca?. W Dobrym Rytmie, 4(25), 27-31. https://europub.co.uk/articles/-A-53642