УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Journal Title: Український селянин - Year 2019, Vol 21, Issue

Abstract

У статті проаналізовано складний процес формування нових (модерних) поглядів наддніпрянської інтелігенції стосовно селянських проблем на перетині ХІХ – ХХ ст. Вивчено запропоновані наддніпрянською інтелігенцією можливі шляхи їхнього вирішення. Серед іншого, визначено чіткі позиції інтелектуальних кіл щодо розуміння селянами важливості просвіти

Authors and Affiliations

Я. Л. Платмір

Keywords

Related Articles

UKRAINIAN AGRARIANISM AS AN OPTION OF EASTERN EUROPEAN AGRARISM IN POLITICAL PROGRAMS OF THE UKRAINIAN NATIONAL PARTIES OF THE PERIOD OF THE UKRAINIAN REVOLUTION

Revolutionary upheavals in Europe in the early twentieth century had a decisive influence on the socio-political life of European countries, led to the emergence of previously unknown phenomena. The agrarianism became on...

Природнi умови Середньої Наддніпрянщини та їх вплив на формування та спосіб життя населення

природно-кліматичні умови, географічне районування, осіле землеробство, «руський острів», спосіб життя населення, захищенність території.

Інтеграція українського селянства прикордонних територій у громадські організації (спілки, об’єднання)

політизація, селянство, політична організація, політична партія, форми протесту, спілки, Союзи, свідомість, менталітет.

Боговідступництво як радикальна зміна традиційної релігійності українського селянства (1920-і – початок 1930-х рр.)

боговідступництво, традиційна релігійність, вірування, українське селянство, село.

Українське село Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у візії інтелігенції: між традицією і модерном

візія, інтелігенція, селянство, село, Україна, Наддніпрянщина, модернізація.

Download PDF file
  • EP ID EP652265
  • DOI 10.31651/2413-8142-2019-21-114-119
  • Views 80
  • Downloads 0

How To Cite

Я. Л. Платмір (2019). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ. Український селянин, 21(), -. https://europub.co.uk/articles/-A-652265