Відстеження процесів із різними ознаками у Windows 7/8/10

Abstract

<span>Розроблено програмний модуль визначання переліку процесів, що виконуються в комп’ютері і надання інформації про їх поточний стан, ідентифікатори й пріоритети виконання активних процесів, перелік задіяних dll бібліотек. Метою науково-дослідної роботи було розробити програмний модуль сумісний з різними останніми версіями операційної системи Windows, який вперше забезпечує за допомогою діалогового вікна отримання розширеної інформації про всі діючи додатки та надає можливість позбавлення від тих з них, що вийшли з під контролю. Проведено тестування зробленої розробки додатку.</span>

Authors and Affiliations

Євген Лобода

Keywords

Related Articles

Прогнозирование результатов финансовых инвестиций

<span>Предлагаются методы определения ценовых уровней фиксации прибыли и прогнозирования результатов инвестиций на мировых финансовых рынках. Данные методы позволяют выполнять адекватную оценку ряда показателей силы и ка...

Розробка системи підтримки і прийняття рішень при відкритті закладу ресторанного господарства

<p class="104"><span lang="UK">Пропонується розглянути процес вибору типу закладу ресторанного господарства, а також місця розташування приміщення за пред’явленими критеріями особи, що приймає рішення для обраного типу з...

Technology of multiple-criteria synthesis and choice of distributed organizational management structure of distribution logistics system

<span>Technology of the creation of distributed organizational management structure of logistics distribution system is proposed in this study and consists of the following stages: synthesis of logistics system configura...

Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій із використанням універсального скінченного елементу

<span>Математичне моделювання процесів континуального руйнування в умовах довготривалої повзучості на основі МСЕ являє собою досить складну задачу, ефективність розв'язання якої залежить від повноти бібліотеки скінченно-...

Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин

<p class="104"><span lang="UK">В статті розглянуто періодичну експлуатацію газових та газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки родовищ. Експлуатація таких свердловин характеризується ускладненнями при...

Download PDF file
  • EP ID EP465156
  • DOI 10.20998/2079-0023.2017.28.10
  • Views 95
  • Downloads 0

How To Cite

Євген Лобода (2017). Відстеження процесів із різними ознаками у Windows 7/8/10. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, 1250(28), 65-69. https://europub.co.uk/articles/-A-465156