Vodilne evropske trajnostne soseske: ključna načela in procesi

Journal Title: Urbani izziv - Year 2017, Vol 28, Issue 1

Abstract

V zadnjih letih je vse več lokalnih projektov trajnostne urbane preobrazbe pogosto definiranih kot trajnostne soseske. Te so opisane kot .poskusi na področju urbanega trajnostnega razvoja., ki bi lahko dali konkretne odgovore na mnoge izzive, s katerimi se srečujejo današnja mesta oziroma družba. Namen tega članka je raziskati načrtovalski proces in razvoj dveh vodilnih primerov trajnostnih sosesk, pri katerih sta bili uporabljeni različni strategiji začetne implementacije: pristop .od zgoraj navzdol. v soseski Western Harbour (Malm.) in participatorni pristop .od spodaj navzgor. v soseski Vauban (Freiburg). Cilj članka je proučiti, kako je začetni implementacijski pristop pri trajnostni urbani prenovi vplival na urbanistično načrtovanje, socialno vzdržnost in lokalno upravljanje sosesk. Raziskava se osredotoča tudi na to, kako sta soseski vplivali oziroma prenesli .trajnostne urbane rešitve. v druge urbane kontekste.

Authors and Affiliations

Primož Medved

Keywords

Related Articles

Business tourism under apartheid: The historical development of South Africa’s conference industry

Conference tourism as part of MICE tourism has attracted a growing international literature. It is argued existing scholarship is overwhelmingly ‘present-minded’ and that historical issues relating to the conference indu...

Download PDF file
  • EP ID EP334049
  • DOI 10.5379/urbani-izziv-2017-28-01-003
  • Views 22
  • Downloads 0

How To Cite

Primož Medved (2017). Vodilne evropske trajnostne soseske: ključna načela in procesi. Urbani izziv, 28(1), 28-42. https://europub.co.uk/articles/-A-334049