Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie. [/b]Dla większości ludzi na świecie media stanowią nieodłączną część życia codziennego. Stało się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, która ułatwiła do nich dostęp przeciętnemu człowiekowi i sprawiła, iż są one ważnym źródłem pozyskiwania informacji użytecznych w życiu codziennym. [b]Cel pracy[/b]. Celem pracy była ocena wpływu mass mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych w zależności od wieku, płci i poziomu wykształcenia. [b]Materiał i metoda. [/b]Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż wykonany przy pomocy kwestionariusza autorskiego. Anonimowa ankieta składała się z 54 pytań. Badaniem objęto 260 osób w przedziale wiekowym pomiędzy 18. a 35. rokiem życia, w większości studentów uczelni medycznych (N = 149), a także internautów (N = 89) oraz pracowników łódzkich szpitali (N = 22). [b]Wyniki.[/b] Zgodnie z analizą 67,7% respondentów potwierdziło wpływ mediów na zachowanie zdrowotne (67,4% kobiet i 68,6% mężczyzn). Za pozytywnym wpływem opowiedziało się 34,2% badanych, zaś za negatywnym 6%, reszta nie miała zdania lub stwierdziła ich neutralność. Za najczęściej poszukiwane w mediach informacje dotyczące zdrowia, większość badanych wskazała informacje dotyczące leków i skutków ich przyjmowania, diet, diagnostyki oraz znaczenia różnych objawów chorób. Za najczęściej wykorzystywane media respondenci wskazali Internet (91%), następnie telewizję i czasopisma – po 42%. Mniej niż 12% wskazało książki, zaś radio i prasę codzienną – odpowiednio 7,3% i 6%. [b]Wnioski.[/b] W opinii respondentów informacje przekazywane przez media mają wpływ na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych. Największy wpływ na poszerzanie wiedzy dotyczącej stosowania leków, diet, diagnostyki i symptomatologii chorób mają Internet, telewizja oraz czasopisma.

Authors and Affiliations

Kamil Ludwisiak, Michał Polguj, Agata Majos, Wojciech Drygas

Keywords

Related Articles

The e-ZOZ platform in Application Service Providing a model as a proposal of management solutions in ambulatory health care

The report presents the latest applications of teleinformatic technologies supporting management in ambulatory health care. The e-ZOZ platform is an equivalent of the Business Intelligence system on various levels of man...

Assessment of the costs of treatment and rehabilitation among victims of accidents at work and individuals with occupational disease diagnosed, with particular consideration of foresters and farmers

The methodology of assessing the costs of treatment and rehabilitation of victims of accidents at work and individuals with a diagnosed occupational disease was presented. Developing methodology was the aim of the resear...

Genetic counselling in the context of cancerous disease – patients’ preferences concerning the way of presenting the size of morbidity risk

Genetic tests, specifying predisposals for cancerous disease, are increasingly more frequently applied as a prognostic factor of development of a cancerous disease. However, the result of the test specifies only the siz...

Selected aspects of quality of life of patients with degenerative changes in the spine and joints

Introduction: The ageing of society is associated with an increase in the frequency of occurrence of many diseases typical of geriatric age, which hinder the functioning of many of the elderly and deteriorate the quality...

Artificial fertilizers, nitrates and malicious cancer

Nitrogen, as the main component of the atmosphere, and a component of the construction of DNA and proteins of all organisms, is among the most important elements in nature.The content of nitrogen compounds in soil decide...

Download PDF file
  • EP ID EP79562
  • DOI 10.5604/20834543.1208221
  • Views 113
  • Downloads 0

How To Cite

Kamil Ludwisiak, Michał Polguj, Agata Majos, Wojciech Drygas (2016). Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 145-150. https://europub.co.uk/articles/-A-79562