Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego odmiany ES Saphir

Journal Title: Rośliny Oleiste - Oilseed Crops - Year 2011, Vol 32, Issue 1

Abstract

W latach 2006–2009 w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono jednoczynnikowe doświadczenie poletkowe, w którym badano, na tle kontroli, wpływ różnych nawozów siarkowych na wysokość i jakość plonu rzepaku ozimego mieszańcowej odmiany ES Saphir. Nawozy siarkowe stosowano wiosną w dawce 60 kg∙ha-1. Najwyższe plony nasion, tłuszczu i białka ogólnego, uzyskano przy nawożeniu siarczanem amonu, a następnie kolejno niższe przy stosowaniu gipsu, siarczanu potasu i Wigoru S. W porównaniu z kontrolą nawożenie siarką w postaci siarczanu amonu zwiększało plon nasion o 12,0%, wydajność tłuszczu o 9,9% oraz białka ogólnego o 14,2%. Pod wpływem nawożenia siarką zwiększała się istotnie zawartość glukobrassicanapiny oraz suma glukozynolanów alkenowych i indolowych. W najmniejszym stopniu suma glukozynolanów alkenowych i indolowych, w porównaniu z kontrolą, wzrastała pod wpływem nawożenia siarczanem potasu, a w największym przy nawożeniu gipsem odpowiednio o 10,2 oraz 26,7%. Nawożenie siarką nie modyfikowało profilu kwasów tłuszczowych, który w odniesieniu do kwasu stearynowego (C18:0) i linolenowego (C18:3) zależał od przebiegu pogody.

Authors and Affiliations

Włodzimierz Malarz, Marcin Kozak, Andrzej Kotecki

Keywords

Related Articles

The effect of increased CO2 concentration in atmosphere on chlorophyll fluorescence and photosynthesis of some genotypes of winter oilseed rape

The aim of the present work was the study of the effect of doubled CO2 concentration (800 ppm) on values of chlorophyll fluorescence parameters, photosynthesis and transpiration intensity. Results of studies on the effec...

Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych

Sucha zgnilizna kapustnych jest groźną chorobą rzepaku ozimego i jarego, wywoływaną przez grzyby workowe Leptosphaeria maculans i L. biglobosa. Pierwotnym źródłem porażenia roślin rzepaku są zarodniki workowe, które pows...

Wrażliwość odmian jarych i ozimych rzepaku na metale ciężkie i bakterie glebowe

Sprawdzono wpływ metali ciężkich (cynk, kadm, miedź, ołów) oraz bakterii ryzosferowych na wzrost siewek Brassica napus L. Przeanalizowano trzy odmiany rzepaku: dwie jare – Belinda i Clipper oraz jedną ozimą – Kronos. Wyk...

Analizy genotypu i fenotypu nowej generacji w nowoczesnej hodowli roślin – wybrane zagadnienia z 20. Kongresu EUCARPIA, 29.08–1.09.2016, ETH Zurych, Szwajcaria

Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania nowoczesnych wysokowydajnych technologii analizy genomu i fenomu roślin uprawnych, prezentowane podczas 20. Kongresu EUCARPIA w Zurychu. Szczególną uwagę zwrócono...

A multiplex PCR assay for identification of the ogura male sterile cytoplasm and the Rfo restorer gene among oilseed rape breeding forms

Due to the fact that cross-pollination controlling male sterility systems have been developed for oilseed rape, breeders’ interest in hybrid varieties of this oil crop permanently increases. In Poland, a total of 111 oil...

Download PDF file
  • EP ID EP59643
  • DOI -
  • Views 36
  • Downloads 0

How To Cite

Włodzimierz Malarz, Marcin Kozak, Andrzej Kotecki (2011). Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego odmiany ES Saphir. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, 32(1), 107-115. https://europub.co.uk/articles/-A-59643