Як українські селяни стали воїнами (до соціокультурних і мілітарних аспектів революції 1917-1921 рр.)

Journal Title: Український селянин - Year 2018, Vol 19, Issue

Abstract

українське селянство, селянській світогляд, мілітаризація (воєнізація) селянства, Українська революція, селянська самооборона, повстанський рух, селянська війна, отаманщина, регулярні армії

Authors and Affiliations

Keywords

Related Articles

Боговідступництво як радикальна зміна традиційної релігійності українського селянства (1920-і – початок 1930-х рр.)

боговідступництво, традиційна релігійність, вірування, українське селянство, село.

Діяльність Платона Доманицького щодо подолання фінансової кризи в ощадно-позичковому товаристві с. Колодистого (1908-1910): спроба мікроаналізу

Платон Доманицький, Василь Доманицький, Колодисте, ощадно-позичкове товариство, кооперативна крамниця, селянські кредити.

КОНЦЕПЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙ Т. СКОКПОЛ

У статті проаналізовано концепцію революцій відомої американської дослідниці Теди Скокпол. Автором стисло охарактеризовано ключові положення теоретичного концепту Т. Скокпол. Було вказано на критичні судження щодо науков...

Обіг в Україні московських єфімків із ознаками: новітня історіографія дослідження

Московія, Лівобережжя, грошовий обіг, економічна експансія, єфімок з ознаками, Олексій Михайлович Романов, антикварні підробки.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ДОБИ НЕПУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ КІНЦЯ 50-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. XX СТ.

У статті висвітлено розвиток продуктивних сил у сільському господарстві України в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації періоду нової економічної політики у вітчизняній історіографії кінця 1950-х – початк...

Download PDF file
  • EP ID EP509598
  • DOI 10.31651/2413-8142-2018-19-49-59
  • Views 137
  • Downloads 0

How To Cite

(2018). Як українські селяни стали воїнами (до соціокультурних і мілітарних аспектів революції 1917-1921 рр.). Український селянин, 19(), 49-59. https://europub.co.uk/articles/-A-509598