YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE GÖSTERİŞÇİ PAYLAŞIM DAVRANIŞINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Abstract

Amaç: Yiyecek ve içecek sektöründe gösterişçi paylaşım davranışı üzerinde etkili olabileceği düşünülen gösterişçi tüketim eğilimi, dürtüsel satın alma eğilimi ve kişilik tipleri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada veri toplama tekniği olarak nicel araştırma deseni kapsamında anket yöntemi kullanılmıştır. Türkiye genelinde kolayda örnekleme metoduyla 200 kişiye pandemi dolayısıyla online anket çalışması yapılmıştır. Bulgular: Çalışma amacıyla 200 katılımcıya uygulanan anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesiyle gösterişçi tüketim davranışının gösterişçi paylaşım eğilimi üzerinde anlamlı bir etkiye sahipken, dürtüsel satın alma davranışının anlamsız bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Gösterişçi tüketim ve gösterişçi paylaşım davranışına ilişkin kişilik tiplerine göre istatistiki anlamda bir farklılık gözlenmemiştir. Sonuç: Gösterişçi paylaşım davranışı üzerinde gösterişçi tüketim davranışı bir etkiye sahipken, dürtüsellik ve kişilik tipleri bir etkiye sahip değildir.

Authors and Affiliations

Fatma Nur AKPINAR GÜL

Keywords

Related Articles

YENİ NORMALDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL AĞLARDA İÇERİK PAZARLAMASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ

“Yeni Normal” kavramı COVID-19 pandemi süreciyle beraber insanların ayak uydurmak zorunda kaldıkları yeni koşulların bütününü ifade etmektedir. Pandemi sürecinde ortaya çıkan hastalık bulaşma riskinden kaçınmak için iş h...

SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Günümüzde sosyal medyanın hayatımızdaki alanının artmasıyla işletmeler için sosyal medyanın önemi artmıştır. Çalışmanın amacı, sosyal medya pazarlama aktivitelerinin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etki...

ONLİNE REKLAMIN RAHATSIZ EDİCİLİĞİ VE TÜKETİCİ KAYGISI ÖNCÜLLERİNİN TÜKETİCİLERİN REKLAMA KARŞI TUTUMU VE DAVRANIŞSAL NİYETİ

Amaç: Online pazarlama iletişimi kitlelere ulaşmada geleneksel medyanın yerini almıştır. Online reklam, online pazarlama iletişiminin en önemli unsurlarından biridir. Her gün yüzlerce online reklam sosyal medya, internet...

Examination of the Relationship Between Health Programs Perception and Healthy Life Style Behavior

Purpose: The main purpose of this study is to examine whether there is a relationship between the perception of health programs and healthy lifestyle behavior. It will also be examined whether the participants' perceptio...

Marketing as a Thought System

Purpose: With the rise of the 'Marketing Management' and 'Consumer Behavior Schools' in the 1970s, the discussions within the framework of the 'Marketing Thought System School' in the literature have decreased. This stud...

Download PDF file
  • EP ID EP703251
  • DOI -
  • Views 14
  • Downloads 0

How To Cite

Fatma Nur AKPINAR GÜL (2020). YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE GÖSTERİŞÇİ PAYLAŞIM DAVRANIŞINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703251