Репродуктивная Эндокринология

Репродуктивная Эндокринология

Basic info

 • Publisher: Publishing House TRILIST
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext:
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2011
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '70' articles

Поліпоз ендометрія: оптимізація протизапальної терапії

Поліпоз ендометрія: оптимізація протизапальної терапії

Authors: Т. Татарчук, Н. Косей, О. Занько
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>В структурі гінекологічної захворюваності жінок постменопаузального періоду частота гіперпроліферативної патології ендометрія складає близько 60–70%. Поліпи ендометрія – досить часта гінекологічна патологія для жінок усіх вікових категорій, однак переважна їх більшість діагностується у віці 40–60 років. За даними низки досліджень, частота поліпів ендометрія складає 39,2–69,3%, і поліпоз ендометрія займає перше місце в структурі внутрішньоматкової патології в постменопаузі.</p><p>З огляду на важливу роль запалення в етіології поліпів ендометрія та ризик інфекційних ускладнень в післяопераційному періоді виникає необхідність у комплексному підході до обстеження та лікування даної патології. На сьогоднішній день стандартом діагностики поліпів ендометрія вважається УЗ діагностика та гістероскопія. Однак застосування гістероскопічної методики в пацієнток постменопаузального періоду має низку обмежень, які передусім пов’язані з можливою появою анестезіологічних та хірургічних ускладнень. З віком в організмі жінки відбуваються атрофічні зміни статевої сфери, які часто є причиною формування стенозу та облітерації цервікального каналу, що підвищує ризик травм при його бужуванні і може призвести до формування «хибного» ходу та навіть перфорації матки. Це обумовлює більш складний перебіг післяопераційного періоду, що характеризується больовим синдромом, наявністю субфебрилітету, гематометри тощо. Крім того, з огляду на зростання в постменопаузі частоти екстрагенітальної патології та метаболічного синдрому, під час оперативних втручань та в післяопераційному періоді збільшується ризик тромботичних ускладнень.</p><p>У статті представлено обґрунтування доцільності проведення протизапальної терапії в післяопераційному періоді в пацієнток у постменопаузі після гістерорезектоскопічного видалення поліпів. Ризик виникнення ускладнень запального характеру після гістероскопії є досить високим і складає 3–10%. Обґрунтовано доцільність застосування комбінованої схеми лікування поліпів ендометрія в даного контингенту пацієнток з використанням ферментного комплексу Дістрептаза®, який дозволяє зменшити вираженість та тривалість больового синдрому, знижує ризик розвитку субфебрилітету та формування гематометри.</p>

Keywords: поліп ендометрія, запалення, протизапальна терапія
Сучасний погляд на оптимальну терапію ВПЛ-асоційованої патології шийки матки на тлі вагінального дисбіозу

Сучасний погляд на оптимальну терапію ВПЛ-асоційованої патології шийки матки на тлі вагінального дисбіозу

Authors: О. Таран, Д. Коньков, Т. Лобастова
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>Вірус папіломи людини (ВПЛ) є доведеною причиною передраку та раку шийки матки. Порушення вагінальної мікробіоти в жінок із ВПЛ-асоційованою патологією шийки матки може сприяти канцерогенезу. Дефіцит лактобацил сприяє росту та розвитку умовно-патогенних мікроорганізмів, зниженню синтезу бактерицидних та антифунгальних субстанцій.</p><p>Проведено дослідження клінічної ефективності використання вагінального трибіотика Лактожиналь®, що містив культури Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini, у комплексному лікуванні ВПЛ-асоційованої патології шийки матки на тлі вагінального дисбіозу.</p><p>Результати дослідження свідчили про достовірне зменшення випадків вагінального дисбіозу, збільшення кількості лактобацил у вагінальному секреті, зниження мікробних асоціацій умовно-патогенної флори, покращення показників локального імунітету та повну елімінацію ВПЛ при додаванні до базової терапії препарату Лактожиналь®. Отримані результати дозволяють рекомендувати трибіотик Лактожиналь® для патогенетично обумовленої терапії передракових та фонових захворювань шийки матки.</p>

Keywords: ВПЛ-асоційована патологія шийки матки, вагінальний дисбіоз, лактобацили, Лактожиналь
Репродуктивні, клінічні та біологічні маркери перименопаузи

Репродуктивні, клінічні та біологічні маркери перименопаузи

Authors: О. Єфіменко, І. Ретунськ
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>Проблеми старіння жінки як в світі, так і в нашій країні стають все більш актуальними. Різке зростання захворюваності серед жінок вікової категорії, що збігається з віком менопаузи, є серйозним аргументом для розгляду цього періоду та пов’язаних з ним змін як одного з пріоритетних напрямків сучасної медицини. Вже сьогодні, зважаючи на загальну тенденцію до старіння населення, третина життя більшості жінок припадає саме на постменопаузальний період, що набуває особливого соціального і навіть державного значення. Однак починаються ці зміни в молодшому віці, що потребує прискіпливої уваги фахівців, адже саме на цьому етапі важливою є розробка довготривалих програм зі збереження як репродуктивного, так і загального здоров’я жіночого населення.</p><p>У статті розглянуто сучасні погляди на проблему згасання функції яєчників в перименопаузі та проблему старіння взагалі. Наведені маркери репродуктивного та біологічного віку і гормональні порушення, що обумовлюють клінічні прояви перименопаузи. Звернено увагу на визначення психологічного віку, його вплив на психологічний статус жінки, паспортний вік якої старший за 40 років, що збігається з піком її професійної та громадської діяльності. Проаналізовані сучасні погляди на підвищення якості життя жінок, які знаходяться у перименопаузальному періоді.</p><p>Нині існує багато методів вчасної оцінки зрушень у системах і органах, які можуть провокувати виникнення вікозалежних захворювань. Тому завдання сучасної медицини – запобігати ранньому старінню та впроваджувати профілактичні методи, що поліпшують якість життя та підвищують його тривалість. Як відзначають автори статті, оцінка біологічного та репродуктивного віку є важливою для попередження захворювань, яких можливо уникнути, дотримуючись нескладних рекомендацій з оптимізації способу життя.</p>

Keywords: перименопауза, репродуктивний вік, біологічний вік, фолікулярний резерв, ранні перименопаузальні порушення, теломери, психологічний вік, соматомедин, ІФР 1, мелатонін
Сучасні погляди на лікування плацентарної дисфункції у вагітних після ЕКЗ

Сучасні погляди на лікування плацентарної дисфункції у вагітних після ЕКЗ

Authors: О. Кравченко
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>З впровадженням екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) збільшилося і число проблем, пов’язаних із високою частотою розвитку акушерської та перинатальної патології в жінок із індукованою вагітністю. Мета дослідження – оцінити ефективність комплексної терапії, спрямованої на профілактику та лікування плацентарної дисфункції у вагітних після ЕКЗ.</p><p>Під спостереженням перебували 23 вагітні після ЕКЗ (основна група) та 20 жінок із фізіологічним перебігом вагітності (контрольна група). Критеріями виключення з дослідження були багатоплідна вагітність, аномалії розвитку жіночих статевих органів, важка екстрагенітальна патологія у матері, вроджені аномалії плода.</p><p>Враховуючи зниження васкуляризації хоріона, його гіпоплазію, а також порушення гемодинаміки в міометрії в кінці І триместру гестації у вагітних після ЕКЗ, з впевненістю можна стверджувати, що крім гормональної підтримки, пацієнткам із індукованою вагітністю необхідно проводити терапію, спрямовану на нормалізацію матково-хоріального кровотоку, відновлення ефективних ембріо-хоріальних взаємовідносин. З цією метою дослідниками був запропонований комплекс лікувальних засобів, який включає венотонік Нормовен по 1 таблетці 2 рази на добу та Магнікум по 1 таблетці 3 рази на день. З метою активації метаболічних процесів в організмі призначався препарат Артіхол по 600–1200 мг на добу перед їдою. Лікування проводили двічі, на 10–12 та 15–18 тижнях гестації.</p><p>Запропонований комплекс лікувальних засобів сприяє нормалізації матково-хоріального кровотоку, відновленню ефективних ембріо-хоріальних взаємовідносин та значно зменшує частоту розвитку плацентарної дисфункції в подальшому.</p>

Keywords: вагітність, екстракорпоральне запліднення, плацентарна дисфункція, лікування
Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії

Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії

Authors: Ю. Присташ
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>Мета дослідження: вивчення ефективності застосування Мастодинону за показаннями у підвищених дозах у порівнянні зі стандартною дозою.</p><p>Матеріали та методи. Були проаналізовані дані 60 пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії. Залежно від післяопераційної терапії, яку отримували хворі, вони були розподілені на три рівні групи. Пацієнтки групи І спостерігались згідно зі стандартами, встановленими у мамологічній практиці, та не отримували спеціальних засобів, які впливають на гормональний гомеостаз. Пацієнтки групи ІІ, крім спостереження, отримували препарат Мастодинон® (1 таблетка або 30 крапель 2 рази на добу) протягом 6 міс. Жінки групи ІІІ отримували для післяопераційної реабілітації Мастодинон® у подвійній дозі (2 таблетки або 60 крапель 2 рази на добу) протягом 6 міс.</p><p>Результати. Хірургічне лікування без консервативної терапії ліквідує тільки органічні зміни в молочних залозах (МЗ), але гормональні порушення, що призвели до патолого-гістологічних змін тканин МЗ, продовжують існувати протягом тривалого часу і можуть призвести до повторних вузлоутворень. Так, у групі І 25% хворих протягом 2 років виконували повторні секторальні резекції з приводу рецидиву вузлоутворення. Використання препарату Мастодинон®</p><p>у стандартних дозах (група ІІ) для післяопераційної реабілітації сприяє значному покращенню гормонального гомеостазу (нормалізація рівня пролактину, естрадіолу та прогестерону), зниженню ступеня циклічної мастодинії на 24,7 мм за даними ВАШ та покращенню УЗД-картини молочних залоз у 75% хворих. Найбільш яскраво позитивний вплив такого підходу до реабілітації після етапу хірургічного лікування відзначено за використання Мастодинону в подвійних дозах (група ІІІ). У цих пацієнток ступінь зниження циклічної мастодинії становив 30 мм за ВАШ, а позитивні зміни у тканинах МЗ було відзначено у 85% хворих.</p><p>Висновок. Незважаючи на наявність побічних ефектів, які мали нетривалий перебіг і швидко купірувалися у групі із застосуванням подвійної дози Мастодинону, дослідження засвідчило кращі результати такого лікування, швидший і стійкіший терапевтичний ефект, ніж при застосуванні стандартних доз. Ураховуючи отримані результати, можна стверджувати, що вживання підвищених доз Мастодинону можна рекомендувати пацієнткам для лікування мастопатії.</p>

Keywords: мастопатія, післяопераційна реабілітація, мастодинія, Мастодинон
Повидон-йод (бетадин) в современной акушерско-гинекологической практике

Повидон-йод (бетадин) в современной акушерско-гинекологической практике

Authors: О. Носенко, Т. Москаленко, А. Рутинская
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>В статье изложена фармакокодинамика повидон-йода, описаны формы выпуска под торговой маркой Бетадин, фармакологические преимущества, а также данные о его эффективности в профилактике инфекции в области хирургического вмешательства. Указывается, что комплекс повидон-йод представляет собой депо йода, постоянно высвобождающего элементный йод, обладающий сильными окислительными свойствами, в связи с чем большинство микроорганизмов уничтожаются in vitro менее чем за минуту, а основное разрушительное действие препарата происходит в первые 15–30 секунд. Повидон-йод обладает широким спектром антимикробного и противовирусного действия.</p><p>Приведены данные о лекарственных формах повидон-йода в виде вагинальных суппозиториев, антисептического раствора и мази под торговым названием Бетадин. Изложены собственные данные об эффективном использовании вагинальных суппозиториев при симптомном вагинальном дисбиозе, вызванном смешанной условно-патогенной бактериальной флорой (факультативными и облигатными анаэробами) с наличием Atopobium vaginae в диагностически значимых количествах.</p><p>В представленных сравнительных исследованиях показаны преимущества Бетадина по сравнению с другими антисептиками по спектру микробиологического воздействия, резистентности микроорганизмов, влиянию на заживление раны, зависимости эффекта от физико-химических параметров среды, побочных эффектов, цели применения – профилактики и/или лечения.</p><p>Освещены результаты последних сравнительных исследований по проведению обработки области хирургического вмешательства хлоргексидином-спиртом и повидон-йодом, согласно которым повидон-йод по-прежнему следует считать приемлемым для предоперационной обработки области хирургического вмешательства при кесаревом сечении. Указано, что проведение ирригации раневой полости водным раствором повидон-йода во время хирургической операции и перед наложением швов на операционную рану является одной из рекомендаций ВОЗ по профилактике инфекции в области хирургического вмешательства. Авторы делают вывод о том, что повидон-йод, в том числе Бетадин, обладает широким спектром антимикробной и противовирусной активности; высокой активностью в присутствии органических соединений (кровь, гной); способностью проникать через биопленки, некротические ткани, струп; низкой частотой развития резистентности к антисептику; положительной динамикой заживления ран путем препятствования распространению воспаления и повышению способности к заживлению; хорошей переносимостью пациентами; невысокой стоимостью; простотой использования.</p>

Keywords: повидон-йод, Бетадин, вагинальные суппозитории, мазь, раствор, показания, спектр действия, фармакодинамика, резистентность, разведение, белковая среда, область оперативного вмешательства, заживление ран, хлоргексидин, кесарево сечение
Огляд міжнародних наукових даних щодо використання поліжинаксу в лікуванні та профілактиці вагінітів різної етіології

Огляд міжнародних наукових даних щодо використання поліжинаксу в лікуванні та профілактиці вагінітів різної етіології

Authors: Е. Кира, А. Савічева
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>Значна поширеність інфекційно-запальних захворювань жіночих статевих органів – одна з найбільш актуальних проблем гінекології. Поєднання різних бактеріальних і бактеріально-грибкових асоціацій мікроорганізмів у вагінальному біотопі призводить до формування складного комплексу невиразних клінічних проявів, що ускладнює постановку діагнозу. Неправильна діагностика і неадекватне лікування підвищують частоту рецидивів вагінальної інфекції і сприяють затяжному перебігу захворювання.</p><p>Незважаючи на появу на вітчизняному фармацевтичному ринку все більшого числа препаратів для місцевого лікування і профілактики вульвовагінальних інфекцій, один із давно зареєстрованих в Україні препаратів – Поліжинакс – не втратив своєї значущості. Даний лікарський засіб містить неоміцину сульфат, поліміксину В сульфат та ністатин. Вибір на його користь спирається на великий масив накопичених даних, що засвідчили його високу ефективність і безпеку для лікування і профілактики вульвовагінальних інфекцій у жінок репродуктивного віку.</p><p>Виходячи з описаних у статті досліджень, широкий спектр дії препарату Поліжинакс охоплює основні збудники бактеріальних і грибкових вагінітів. Поліжинакс показав</p><p>високу ефективність щодо штамів C. albicans і особливо щодо штамів C. non-albicans, стійких до азолів (у т. ч. до флуконазолу). На відміну від пероральних препаратів, місцеве лікування дає можливість уникнути розвитку резистентності патологічної мікрофлори. Поліжинакс не пригнічує нормальну флору піхви і не порушує її баланс. Завдяки своїм характеристикам він є препаратом вибору для місцевої терапії вагінітів. Особливо це стосується тих випадків, коли через низку причин лікування необхідно почати негайно, до отримання результатів мікробіологічного дослідження. Крім того, до переваг цього препарату слід віднести простоту і зручність застосування, відсутність абсолютних протипоказань, можливість застосування в хворих із екстрагенітальною патологією, в підлітків і жінок у постменопаузі, а місцевий шлях введення дозволяє знизити фармакологічне навантаження на організм жінки.</p>

Keywords: вагінальні інфекції, бактеріальний вагіноз, неспецифічний вагініт, вульвовагінальний кандидоз, неоміцину сульфат, поліміксину В сульфат, ністатин, Поліжинакс
Оцінка ефективності використання препарату Cicatridina® для загоєння і відновлення шийки матки, піхви і зовнішніх статевих органів жінки

Оцінка ефективності використання препарату Cicatridina® для загоєння і відновлення шийки матки, піхви і зовнішніх статевих органів жінки

Authors: Я. Марковська, А. Марковська, Р. Мадре
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>Мета: Метою дослідження було здійснення оцінки ефективності використання препарату Cicatridina® для загоєння і відновлення після операцій на шийці матки, піхві та зовнішніх статевих органах жінки, після брахітерапії при раку шийки й тіла матки, а також оцінка дії Cicatridina® на вагінальні атрофічні ознаки в жінок постклімактеричного періоду.</p><p>Матеріали та методи: Матеріал отримано в активної групи з 213 жінок, які застосовували Cicatridina®, контрольна група складала 106 жінок. Ефективність лікування оцінювали після 6 тижнів і наступних 3 місяців від початку терапії за допомогою візуального огляду шийки матки і піхви. Також було проаналізовано суб’єктивні відчуття пацієнток, пов’язані зі статевими актами, з використанням візуальної шкали оцінки (0% – відсутність ефекту; 100% – зникнення патологічних симптомів).</p><p>Результати: В активній групі, що застосовувала Cicatridina®, відновлення шийки матки відбувалося частіше: після хірургічних втручань (відповідно після 6 тижнів – 93% в порівнянні з 70%; після 3 місяців – 99% в порівнянні з 89%) і після брахітерапії (відповідно після 3 місяців – 86% в порівнянні з 0%). В групі брахітерапії відсутність дискомфорту при статевих актах також частіше відзначалася в активній групі (відповідно 55% в порівнянні з 0%). У жінок постклімактеричного періоду зникнення симптомів, пов’язаних із атрофічним вагінітом, спостерігалося тільки в активній групі (відповідно після 6 тижнів – 43% в порівнянні з 0%; після 3 місяців – 57% в порівнянні з 0%). В групі пацієнток після епізіотомії у зв’язку з пологами зниження дискомфорту під час статевих актів відбувалося також частіше в активній групі (відповідно 94% в порівнянні з 25%).</p><p>Висновки: Cicatridina® обумовлює швидке загоєння шийки матки після гінекологічних маніпуляцій, сприяє позитивній динаміці атрофічних ознак запального процесу після променевої терапії, що покращує якість життя пацієнток після брахітерапії при раку шийки й тіла матки. Cicatridina® справляє такий самий ефект на піхву в жінок постклімактеричного періоду, що й місцеві естрогени. Препарат викликає відчуття полегшення і комфорту в піхві після пологів, а також сприяє швидкому загоєнню після епізіотомії.</p>

Keywords: процес загоєння, шийка матки, піхва, жіночі статеві органи, брахітерапія, клімактеричний період, епізіотомія, Cicatridina
Безопасность лекарственных средств

Безопасность лекарственных средств

Authors: А. Суханова, Ю. Мельник
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>Печень – это основной орган, который принимает важное участие в биотрансформации лекарственных веществ в организме человека. Поэтому лекарственные поражения печени встречаются намного чаще, чем свидетельствует официальная медицинская статистика в разных странах и на разных континентах. Настоящее обстоятельство связано со множеством факторов: латентное течение лекарственных поражений печени, неадекватная трактовка клинической симптоматики и клинико-лабораторных показателей, недостаточно внимательное исследование анамнеза, отличающаяся частота применения различных препаратов в разных странах.</p><p>Лекарственные поражения печени – это поражения, которые связаны с применением фармакологических препаратов. Лекарственное поражение печени необходимо диагностировать как можно раньше, так как продолжающийся прием препаратов способен многократно усугубить тяжесть клинических проявлений и существенно повлиять на исход заболевания в целом. Кроме того, в этой связи важны и юридические аспекты, поскольку нераспознанное лекарственное поражение печени при продолжающемся приеме препарата, предположительно вызвавшего это поражение – предмет нередких профессиональных расследований.</p><p>Реакция печени на лекарство зависит от многих факторов: исходного состояния функции печени (уже имеющиеся заболевания печени в анамнезе), наследственности, пола, возраста, употребления алкоголя, приема других препаратов. При наличии этих факторов у пациентов существенно возрастает риск развития поражения печени, ассоциированный с приемом лекарственных препаратов, а если лекарственное поражение печени все же развивается,</p><p>то прогноз его течения значительно утяжеляется. Статистически достоверно более часто лекарственные поражения печени возникают у женщин. Один и тот же тип лекарственных препаратов может вызывать различные варианты поражения печени с точки зрения клинических и морфологических проявлений. Диагностика лекарственного поражения печени часто затруднена и требует от специалиста определенных навыков, касающихся не только необходимости тщательного сбора анамнеза пациента с развившимся заболеванием, но и хорошей ориентации в его клинических и морфологических проявлениях.</p>

Keywords: лекарственное поражение печени, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, ферменты печени, острый гепатит, хронический гепатит
Клинический случай анемии у пациентки с эндометриозом

Клинический случай анемии у пациентки с эндометриозом

Authors: Т. Татарчук
Year: 2018, Volume: 0, Number: 44
(0 downloads)
Abstract

<p>Пациентка А., 29 лет, обратилась с жалобами на то, что на фоне частых головных болей и утомляемости («упадка сил») ее кожа стала сухой, а волосы и ногти – ломкими.</p>

Keywords:

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.