Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Basic info

 • Publisher: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/29

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext:
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2001
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '94' articles

Методи оптимізації топологічних структур у проектах реінжинірингу великомасштабних об’єктів

Методи оптимізації топологічних структур у проектах реінжинірингу великомасштабних об’єктів

Authors: Володимир Безкоровайний, Анастасія Москаленко
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>Знайшла подальшого розвитку математична модель задачі реінжинірингу топологічних структур централізованих великомасштабних об’єктів за показником витрат у частині врахування їх багаторівневості. Цільову функцію моделі деталізовано до рівня явної залежності від параметрів топологічної структури об’єкта. На основі аналізу особливостей цільової функції запропоновано модифікації методу спрямованого перебору варіантів, які дозволяють отримувати розв’язки задачі для систем з великою кількістю структурних елементів.</span>

Keywords: великомасштабний об’єкт, системне проектування, реінжиніринг, модель, структура, топологія, оптимізація
Інтелектуальна система класифікаційного аналізу зображень перфузії міокарду

Інтелектуальна система класифікаційного аналізу зображень перфузії міокарду

Authors: В’ячеслав Москаленко, Артем Коробов, Юлія Завгородня
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>Пропонується метод синтезу системи класифікаційного аналізу результатів обстеження міокарду за даними однофотоної емісійної комп’ютерної томографії. Розглядається процес формування вхідного математичного опису діагностичної системи та ієрархічної структури вирішальних правил. Для зниження розмірності діагностичних даних у вигляді полярних карт розподілу радіофармпрепарату в стані спокою та навантаження запропоновано використання комплексних компонент перетворення Фур’є. Розроблено метод оптимізації системи контрольних допусків на діагностичні ознаки шляхом популяційного алгоритму пошуку системою заряжених частинок. Розроблені алгоритми розпізнавання патологічних станів грунтуються на адаптивному двійковому кодуванні діагностичних ознак та оптимізації в радіальному базисі двійкового простору Хеммінга геометричних параметрів вирішальних правил в процесі ітераційної процедури пошуку глобального максимуму інформаційного критерію ефективності в допустимій області визначення його функції. Аналізуються результати фізичного моделювання на предмет завадозахищеності та точності за навчальною і тестовою матрицями.</span>

Keywords: однофотонна-емісійна комп’ютерна томографія, оптимізація, інформаційний критерій, радіонуклідна діагностика
Геоінформаційна система ідентифікації кадрів при реконструюванні місцевості

Геоінформаційна система ідентифікації кадрів при реконструюванні місцевості

Authors: Олександр Куценко, Леонід Кащеєв, Микита Мироненко
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>Запропоновано алгоритм ідентифікації кадрів зображення місцевості, отриманого в процесі аерофотозйомки. Машинне навчання геоінформаціної системи здійснювалося за інформаційно-екстремальним алгоритмом. Як критерій оптимізації параметрів машинного навчання використовувався модифікований ентропійний критерій Шеннона, а як параметри навчання розглядалися контрольні допуски на ознаки розпізнавання та геометричні параметри гіперсферичних контейнерів класів розпізнавання. Крім того, розроблено алгоритм функціонування геоінформаційної системи в режимі ідентифікації кадрів, який дозволяє за сформованими на етапі машинного навчання вирішальними правилами побудувати електронну карту місцевості із позначеними на ній зонами інтересу.</span>

Keywords: геоінформаційна система, ідентифікація, машинне навчання, інформаційний критерій, вирішальні правила, зображення, електронна карта місцевості
Контроль виконуваних екземплярів додатків в Windows 7/8/10

Контроль виконуваних екземплярів додатків в Windows 7/8/10

Authors: Євген Лобода, Дмитро Дубовий
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>Розроблено програмний модуль визначання переліку процесів, що виконуються в комп’ютері і надання інформації про їх поточний стан, ідентифікатори й пріоритети виконання активних процесів, перелік задіяних dll бібліотек. Метою науково-дослідної роботи було розробити програмний модуль сумісний з різними останніми версіями операційної системи Windows, який вперше забезпечує за допомогою діалогового вікна отримання розширеної інформації про всі діючи додатки та надає можливість позбавлення від тих з них, що вийшли з під контролю. Проведено тестування зробленої розробки додатку.</span>

Keywords: модуль, процес, операційна система, контроль, ідентифікатор, пріоритет, тестування
Відстеження процесів із різними ознаками у Windows 7/8/10

Відстеження процесів із різними ознаками у Windows 7/8/10

Authors: Євген Лобода
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>Розроблено програмний модуль визначання переліку процесів, що виконуються в комп’ютері і надання інформації про їх поточний стан, ідентифікатори й пріоритети виконання активних процесів, перелік задіяних dll бібліотек. Метою науково-дослідної роботи було розробити програмний модуль сумісний з різними останніми версіями операційної системи Windows, який вперше забезпечує за допомогою діалогового вікна отримання розширеної інформації про всі діючи додатки та надає можливість позбавлення від тих з них, що вийшли з під контролю. Проведено тестування зробленої розробки додатку.</span>

Keywords: модуль, процес, операційна система, контроль, ідентифікатор, пріоритет, тестування
Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів

Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів

Authors: Сергій Чалий, Інна Прібильнова
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>В роботі розглянуто проблему побудови ситуаційних моделей представлення знань з використанням логів процесів. Розроблено методи пошуку патернів ситуації у вигляді послідовностей подій на трасах логу, а також побудови схеми дій ситуації, що використовує отримані патерни. Метод пошуку ситуацій комбінує використання обмежень по охопленим патерном трасам логу і по частоті появи послідовності подій ситуації у файлі логу. Метод побудови схеми дій ситуації призначений для побудови workflow – схеми ситуації з використанням алгоритму process mining на основі патерну у вигляді послідовності ситуацій, що дає можливість побудувати модель процесу у вигляді послідовності ситуацій із визначенням обмежень для кожної ситуації. Використання запропонованих методів дозволяє адаптувати модель ситуації та процесу в цілому до поточного стану предметної області з використанням відповідних правил.</span>

Keywords: представлення знань, інтелектуальний аналіз процесів, ситуація, ситуаційне обчислення, обмеження
Модель бази знань інформаційної системи процесного управління

Модель бази знань інформаційної системи процесного управління

Authors: Віктор Левикін, Оксана Чала
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>В роботі розроблено представлення знань для інформаційної системи процесного управління. Зазначене представлення знань містить у собі набір артефактів, з якими взаємодіє бізнес-процес, а також залежності між цими артефактами і між значеннями їх атрибутів. Артефакти включають в себе будь-які сутності, що використовуються процесом. Відносини між артефактами підрозділяються на статичні обмеження, а також правила вибору дій і об’єктів, що залежать від часу. Розроблене представлення може бути побудовано на основі аналізу логів бізнес-процесів методами інтелектуального аналізу процесів і даних. Запропоновано модель бази знань ІС процесного управління. Модель включає в себе розроблене представлення знань, а також набір операцій з визначення властивостей артефактів, побудови і уточнення представлення знань. Модель забезпечує можливість інкрементного поповнення бази знань по мірі виконання бізнес-процесів.</span>

Keywords: база знань, інтелектуальний аналіз процесів, процесне управління, контекст, артефакт
Використання інструментів управління знаннями для підвищення ефективності взаємодії університетів та промисловості

Використання інструментів управління знаннями для підвищення ефективності взаємодії університетів та промисловості

Authors: Дар’я Штейнбрехер
Year: 2017, Volume: 1250, Number: 28
(0 downloads)
Abstract

<span>Представлено огляд основних напрямків діяльності університетів в галузі трансферу знань та запропоновано концептуальну схему взаємодії університетів та промисловості. Викладено фактори негативного впливу на стійкий розвиток системи кооперації університетів і промисловості. Запропоновано, онтологічну модель кооперації університетів з підприємствами промислової галузі, що розроблена за допомогою сучасних інструментів управління знаннями. Модель апробована трьома українськими ВНЗ в рамках проекту Темпус. Підкреслено необхідність впровадження моделі трансферу знань, яка дозволяє підвищити інноваційний потенціал вітчизняних підприємств.</span>

Keywords: управління знаннями, кооперація, промисловість, університет, модель, інновації
Комбинированная система автоматического управления с прогнозирующей моделью тепловым состоянием здания

Комбинированная система автоматического управления с прогнозирующей моделью тепловым состоянием здания

Authors: Александр Куценко, Владимир Товажнянский
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="204">Рассматривается актуальная задача структурного синтеза системы автоматического управления индивидуальным тепловым пунктом жилых, производственных и офисных зданий. На основе упрощенной математической модели процесса теплоснабжения, отражающей в безразмерной форме основные конструктивные параметры здания, с помощью принципа максимума найден оптимальный закон управления тепловой мощностью с учетом краткосрочного прогноза погоды. Полученное программное управление по возмущению корректируется управлением по отклонению температуры помещения от заданного комфортного значения.</p>

Keywords: оптимальное управление теплоснабжением, комбинированное управление, управление с прогнозирующей моделью, метод последовательных приближений
Моделирование переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 с учетом борного регулирования

Моделирование переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 с учетом борного регулирования

Authors: Елена Никулина, Валерий Северин, Дарина Лукинова
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="204">Разработаны модели реактора ВВЭР-1000 в виде систем дифференциальных уравнений с относительными переменными состояния, описывающие нейтронную кинетику реактора, тепловые процессы, изменения концентраций ксенона и бора. Вычислены постоянные параметры математических моделей с учетом борного регулирования. На основании математических моделей реактора получены переходные процессы для ввода борной кислоты в реактор, проанализированы изменения важнейших переменных состояния активной зоны реактора.</p>

Keywords: ядерный реактор, борное регулирование, переходной режим, математическая модель, параметры модели
Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин

Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин

Authors: Володимир Воловецький, Сергій Василенко, Олег Витязь, Василь Борин, Оксана Щирба, Андрій Гнітко
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="104"><span lang="UK">В статті розглянуто періодичну експлуатацію газових та газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки родовищ. Експлуатація таких свердловин характеризується ускладненнями при видобуванні вуглеводнів. Запропоновано шляхи автоматизації періодичної експлуатації свердловин за рахунок встановлення на вхідному газопроводі установки підготовки газу системи регулювання. За допомогою системи регулювання при зростанні або зниженні тиску на вході установки підготовки газу відповідно здійснюється пуск в експлуатацію свердловин або їх зупинка. Впровадження даного заходу дозволить контролювати умови експлуатації свердловин.</span></p>

Keywords: свердловина, газ, шлейф, періодична експлуатація, технологічний режим, автоматизоване управління
Дескрипторный подход к синтезу децентрализованного гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными запаздываниями

Дескрипторный подход к синтезу децентрализованного гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными запаздываниями

Authors: Юрий Дорофеев, Артем Никульченко
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="204">Предлагается подход к решению задачи синтеза гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными транспортными запаздываниями в условиях действия «неизвестного, но ограниченного» спроса. На основе дескрипторного преобразования дискретной модели узла сети поставок построен функционал Ляпунова-Красовского, зависящий от максимальной величины запаздывания. Доказано, что невозрастание значения функционала вдоль любой траектории замкнутой локальной подсистемы гарантирует ее асимптотическую устойчивость. Получено условие существования регулятора, реализующего локальный закон управления в виде линейной обратной связи по состоянию. На основе метода инвариантных эллипсоидов с помощью техники линейных матричных неравенств задача синтеза регулятора, который минимизирует верхнее граничное значение квадратичного критерия качества, сведена к задаче полуопределенного программирования. Рассмотрен численный пример.</p>

Keywords: управление запасами, гарантирующее управление, метод инвариантных эллипсоидов, функционал Ляпунова-Красовского, линейное матричное неравенство, задача полуопределенного программирования
Medium-term planning information technology for quality improvement of the software development process based on the CMMI model

Medium-term planning information technology for quality improvement of the software development process based on the CMMI model

Authors: Mykhailo Godlevskyi, Anna Goloskokova, Alexandr Chipizhenko
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="304">Information technology is considered for medium-term planning for quality improvement of the software development process based on the CMMI model for the dynamic problem statement. The information system forms a rational plan for the software development process improvement and also allows, within the defined planning period, to determine precisely those practices and focus areas of the maturity model, for which it is necessary to increase the capability level, under conditions of limited resources. The test case for the second level of maturity of the software company is considered. The scheduled period consists of three sub periods, and the target profile may contain any quantity of practices. The analysis of the obtained results, which are the input data of the information system that solves the static problem, is carried out.</p>

Keywords: dynamic problem statement, software development, CMMI model, the second level of maturity, target profile
Adaptive training system for IT-companies personnel: design principals, architectural models and implementation technology

Adaptive training system for IT-companies personnel: design principals, architectural models and implementation technology

Authors: Volodymyr Sokol, Mykola Tkachuk, Yana Vasetska
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="304"><span lang="EN-US">Investigated problems and not resolved issues related to corporate training for IT-companies personnel, explored the actuality and goal of creating adaptive training and learning systems r to improve the quality and speed of competence growth of IT-companies’ personnel. Reviewed learning and training systems structures and main differences. Reviewed existing top learning and training systems and selected two of them – Explore Gate and Forma LMS – to be basically tested to explore the common requirements, functionality and not resolved issues. Investigated frameworks for IT competences and skills, exactly e-CF (European e-Competence Framework) and SFIA (Skills Framework for the Information Age). These frameworks are proposed to be used in training system for IT companies’ personnel. Reviewed architectures and models that can be used for adaptive learning and training systems. Proposed ontology of adaptive training system for IT-companies personnel and algorithm to create the training track for employee according to the selected competence, current level of knowledge and skills, aim level of competence and preferences.</span></p>

Keywords: Adaptation, adaptive system, corporate training, IТ-company, e-CF, SFIA
An approach to forming dashboards for business processes state analysis

An approach to forming dashboards for business processes state analysis

Authors: Andrii Kopp, Dmytro Orlovskyi, Danylo Kuka
Year: 2017, Volume: 1272, Number: 51
(0 downloads)
Abstract

<p class="304"><span lang="EN-US">There have been considered basic features of dashboards, their place and role in business process management concept, considered basic dashboards types, considered various recommendations of dashboards construction, and also considered basic visualization tools such as bar and line graphs, pie and scatter charts, bullet graphs and dials. An approach to formation of dashboards, used for the analysis of product supply business process state, has been proposed. Therefore, a set of performance indicators and a related system of scales have been defined. In order to solve the problem of dashboard design which means definition of number, type and place of visualization tools, mathematical models of unbounded and continuous knapsack problems have been applied. As a result of the proposed approach application, a prototype of a dashboard used for the analysis of product supply business process state has been developed.</span></p>

Keywords: business process management, dashboard, performance indicators, system of scales, analysis

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.